Steg 1 - Forankring og involvering

For å skape eierskap til og etterlevelse av sourcingstrategien, må du sikre at de deler av virksomheten som berøres av strategien involveres i arbeidet.

Publisert: 21. sep 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Du kan sikre involvering ved å opprette en arbeidsgruppe med deltakere fra de avdelingene som har ansvar for tjenesteleveransene. I mange tilfeller vil det også være naturlig å invitere med arbeidstakerorganisasjonene.

Gjennomfør dialogmøter med viktige interessegrupper som ledere, HR, arbeidstakerorganisasjoner, sentrale brukere, økonomi, juridisk, innkjøp, IKT og verneombud.

Ledelsen har hovedansvaret for å se sourcing i sammenheng med overordnede strategier og å beslutte strategien. Arbeidsgruppen bør derfor rapportere til ledelsen underveis i prosessen med å utarbeide strategidokumentet.

Sourcingstrategien skal gi retning for beslutninger som tas i organisasjonen i den perioden den gjelder for. Arbeidet bør resultere i et dokument som gjøres kjent i organisasjonen.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*