Steg 3 - Vurder prinsipper for sourcing

Du skal lage prinsipper for når virksomheten din skal gjøre oppgavene selv, kjøpe fra andre (source) eller velge en kombinasjon av dette.

Publisert: 21. sep 2017, Sist endret: 04. mar 2019

Stort spekter av løsninger

I ytterpunktene skiller vi mellom å sette bort oppgavene (outsourcing) eller beholde oppgavene internt, eventuelt tilbakeføring av tidligere bortsatte oppgaver (insourcing).

Både outsourcing og det å utføre oppgavene selv kommer i mange varianter og kombinasjoner, f.eks.

 • Total eller delvis outsourcing

 • Samarbeid med andre virksomheter om outsourcing av tjenester

 • Leie midlertidige ressurser til avgrensede oppgaver

 • Leie supplerende ressurser gjennom rammeavtaler med utvalgte samarbeidspartnere

Behov for kompetanse internt i virksomheten

Selv om tjenestene skal utføres av eksterne, må du sikre at virksomheten har tilstrekkelig fagkompetanse til å:

 • Kunne lage en dekkende spesifikasjon av det som skal leveres.
 • Kontrollere at leveransene holder avtalefestet nivå.
 • Følge opp leverandør.

Dere bør også vurdere ulike former for samarbeid med leverandørene. Hvilket behov dere har for styring og kontroll på utøvelse av tjenesten, vil ha betydning for om samarbeidet skal være på et strategisk eller operativt nivå. Om det er hensiktsmessig, kan dere vurdere å samarbeide med andre offentlige virksomheter om tjenestene. I tillegg bør dere legge en strategi for å beholde kompetanse internt i virksomheten.

Kriterier for valg av sourcingløsning

Før du beslutter, må du vurdere betydningen av de alternative samarbeidsformene. Nedenfor finner du eksempler på kriterier du kan benytte for å velge rett løsning:

 • Forretning: Er tjenesteområdet så viktig at kompetanse bør beholdes internt i virksomheten?
 • Kompetanse: Har organisasjonen tilstrekkelig personell og kompetanse til å levere det etterspurte tjenestebehovet?
 • Økonomi: Kan det eksterne markedet levere tjenesten mer effektivt enn intern organisasjon?
 • Teknologi: Er det standard tjenester, eller må de utvikles særskilt for virksomheten?
 • Prosess: Er den aktuelle tjenesten enkel å skille ut fra overordnet prosess uten altfor mange grensesnitt? Sourcing bør fortrinnsvis baseres på et helhetlig leveranseansvar for det aktuelle området. Implikasjoner for gjenværende interne tjenester må analyseres.
Illustrasjon av sourcing

Illustrasjon: Difi

 

 

Andre viktige kriterier å vurdere:

Kritiske IKT-oppgaver

Hvis du vurderer outsourcing av kritiske IKT-oppgaver, kreves det ekstra grundige risikovurderinger knyttet til sikkerhet og sårbarhet.

Offentlige virksomheter er gjennom eForvaltningsforskriften §15 pålagt å ha styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet.

Difi tilbyr veiledning for informasjonssikkerhetsrelaterte emner.

 • Leverandørmarked: Skal virksomheten levere tjenester i områder der det ikke finnes kvalifiserte eksterne aktører? Kan markedet tilby tjenester med de kvalitetskrav som er fastsatt?
 • Krav til sikkerhet: Må det tas spesielle hensyn, for eksempel kontinuitet eller sikkerhet, som krever gjennomføring med interne ressurser? Personsensitive data krever for eksempel spesiell behandling.
 • Eksterne føringer: Er det regionale, distriktspolitiske, miljømessige, innovasjons- eller leverandørutviklingshensyn som må tas?

I sourcingstrategien skal du beskrive relevante sourcingkriterier for din virksomhet. Du bør videre forklare hvordan hvert kriterie vil påvirke beslutninger om sourcing.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*