Agendaen for NIFS-møte 8. februar er klar

Tema for møtet er «Hendelsesrapportering og Hendelsesbeskrivelser»

Publisert: 01. feb 2016, Sist endret: 04. mar 2019
nifs liten
 
 

Uønskede hendelser vil alltid oppstå. Hvordan slike hendelser, avvik eller brudd beskrives og rapporteres er viktig for å kategorisere hendelsene, identifisere årsak og håndtere hendelsene riktig. Erfaringer fra disse hendelsene er viktig for framtidig trusselmodellering og må tas inn i risikovurderingsarbeidet i virksomheten for å bidra til kontinuerlig forbedring.

Vi får presentasjoner fra interne og eksterne krefter rundt dette temaet.

Møtet varer fra kl. 10.00 - 15.00

Agenda:

Velkommen  
Nytt fra Difi Caroline Ringstad Schultz, Difi
Hva sier Difi sin Internkontrollveileder om hendelsesrapportering/beskrivelser Katrine Aam Svendsen, Difi
Hendelsesrapportering og utveksling av hendelsesinformasjon Åshild Johnsen, Finanstilsynet
Om UNINETT CERT, eksempler på hendelser, samarbeid Rune Sydskjør, UNINETT CERT
Lunsj  
Hendelsesrapportering og -oppfølging John Arild Amdahl Johansen og Trond Bechmann, Direktoratet for e-helse
Runde rundt bordet -
Nytt fra arbeidet med informasjonssikkerhet i den enkelte virksomhet
 
Neste NIFS-møte - Beredskapsøvelse Håkon Styri, Difi
Sikkerhetsmåneden 2016 Britt Eva Bjerkvik Haaland, Difi
Slutt  

 

Deldette

Kontakt