NIFS-møte 18. november: Hvordan forbedre informasjonssikkerhetsarbeidet i din virksomhet - fem viktige områder

NIFS-logo med spøkelse

I samarbeid med flere andre veiledningsaktører har vi utarbeidet veiledning og ressursmateriale på fem viktige områder innen informasjonssikkerhet. Vi vil snakke om hvordan dere kan bruke dette til å bedre informasjonssikkerheten i egen virksomhet.

Publisert: 05. nov 2020, Sist endret: 05. nov 2020

Møtet 18. november handler om leveransene fra tiltakene som ble satt i gang etter at Digitaliseringsdirektoratet hadde undersøkt tilstanden på arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen i 2018. 

Leveransene er høyst aktuelle også i kommunal og privat sektor. 

  • Hvordan kan informasjonssikkerhet bli en integrert del av virksomhetsstyringen? 

  • Hvordan forbedrer vi styring og kontroll med informasjonssikkerhet i virksomheten? 

  • Hvorfor er det viktig å øve og hvordan gjør vi det? 

  • Hvordan kan vi arbeide med å forbedre sikkerhetskulturen? 

  • Hvordan kan vi arbeide med å forbedre sikkerhetskompetansen? 

Vi har samarbeidet med mange veiledningsaktører om disse leveransene. På møtet får vi innlegg fra blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Flere andre har også bidratt inn i arbeidet. Målet er en sikker digital offentlig sektor og det får vi til i samarbeid. 

Møtet vil gjennomføres digitalt. 

Påmelding

Møtet henvender seg hovedsakelig til offentlig ansatte, men er åpent for alle med interesse for informasjonssikkerhet.

Foreløpig agenda
TidInnlegg
10:00Velkommen
Kjetil Korslien, Seksjonssjef i Digitaliseringsdirektoratet
 Oppfølging av informasjonssikkerhet i styringsdialogen
Trine Wold Møller​, Rådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)​
 Styring og kontroll av informasjonssikkerhet
Katrine Aam Svendsen, Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet​
10:50PAUSE
 Øvelser
Helen Knutsen​, Seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)​
 Sikkerhetskultur
Eivind Reiner-Holm​, Seniorrådgiver i NorSIS​
 Kompetanse
Zoya Shah, Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet​
Torkjell Dahl, Styreleder i Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS)​
12:05Avslutning
Kjetil Korslien, Seksjonssjef i Digitaliseringsdirektoratet

 

Deldette

Kontakt