NIFS-møte 23.november 2016

NIFS-spøkelse

Tema for NIFS-møtet den 23. november 2016 er informasjonssikkerhet ved anskaffelse av skytjenester

Publisert: 04. nov 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Digitaliseringsrundskrivet for 2016 anbefaler at alle offentlige virksomheter skal vurdere skytjenester som et alternativ når de skal anskaffe IKT-tjenester. Som en oppfølging til dette, har regjeringen lagt frem en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Hovedmålet for strategien er å gi offentlige og private virksomheter større handlingsrom når de skal velge IKT-løsninger. Samtidig er det viktig at offentlige virksomheter har sikre IKT-tjenester.

Difi har fått i oppdrag av KMD å utarbeide informasjon og veiledning knyttet til skytjenester generelt, anskaffelse av skytjenester og til gjennomføring av sikkerhets- og risikovurderinger. Vi ønsker derfor å bruke NIFS-møtet i november til å diskutere dette temaet. Vi vil få høre om Difis arbeid med veiledning på området og få et erfaringsforedrag fra Bærum kommune. De har bred erfaring med anskaffelse av skytjenester på områder som spenner fra storkjøkkensystem via velferdsteknologi til flåtestyringssystem for mobile enheter. Vi vil få høre om deres erfaring med slike anskaffelser, hvilke utfordringer de har møtt på underveis og hvilket behov de ser for seg fremover.

E-post med link til påmelding vil bli sendt ut til alle som står på NIFS-listen.

   
Agenda
Velkommen og nytt fra Difi Øyvind Grinde, seksjonssjef  for informasjonssikkerhet og datadeling, Difi
Difis arbeid med veiledning på skytjenester Bente Hagelien, seksjonssjef Prosess, avdeling for anskaffelser, Difi
Bærum kommunes erfaring med anskaffelse av skytjenester Trond Sundby, IT-sikkerhetsansvarlig Bærum kommune

Lunsj

 

Hvilke utfordringer ser virksomhetene ved anskaffelse av skytjenester og hva er veiledningsbehovet

Gruppearbeid
Ny versjon av veileder for internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet           Barbro Lugnfors, Difi
Neste NIFS-møte Britt Eva Bjerkvik Haaland, Difi
Avslutning  

 

Deldette

Kontakt