NIFS-møte 4. september: Kompetanse

NIFS-logo med spøkelse

Tema for høstens første møte var kompetanse innen informasjonssikkerhet. Nå kan du laste ned presentasjoner fra møtet.

Publisert: 20. jun 2019, Sist endret: 23. sep 2019

Ca. 40 deltakere fikk diskutere Difis utkast til kompetansebeskrivelser, og ulike muligheter for kompetanseheving og etterutdanning. I tillegg fikk de høre om hvordan Bærum kommune har jobbet for å få opplæring om informasjonssikkerhet og personvern inn den obligatoriske basisopplæringen for kommunens ansatte. 

Vi takker for mange gode innspill som vi tar med oss videre i arbeidet!

Opprinnelig invitasjon og agenda

Difi inviterer til NIFS-møte onsdag 4. september fra kl 10:00 til 15:00 i våre lokaler i Oslo. 

Vi i Difi utarbeider for tiden kompetansebeskrivelser for roller i arbeidet med informasjonssikkerhet. Vi vil på møtet presentere foreløpige utkast til disse kompetansebeskrivelsene, og ønsker innspill og tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Bærum kommune kommer for å fortelle om sitt arbeid med kompetanseprogram for personvern og informasjonssikkerhet. Vi får også høre om erfaringer med å ta etterutdanning ved siden av jobb. 

Agenda:

10:00Velkommen v/Difi
10:10Presentasjon av delprosjekt Sikkerhetskultur v/Norsis
10:20Introduksjon - hva er kompetanse? v/Difi
10:35Presentasjon av utkast til kompetansebeskrivelser, med gruppearbeid v/Difi
11:45Lunsj
12:30Bærum kommune - Implementering av kompetanseprogram i personvern og informasjonssikkerhet
13:00Kompetanseheving og etterutdanning - muligheter v/Difi
13:10Erfaring med etterutdanning v/Silje Grid Staxton
13:20Kaffepause
13:35Gruppearbeid og plenumsdiskusjoner - kompetanseheving og etterutdanning
14:45Oppsummering og avslutning
15:00Slutt

NIFS-møtene er åpne for alle offentlige ansatte. Hvis din virksomhet ønsker å delta, eller har andre spørsmål om NIFS, kan du sende en e-post til infosikkerhet@difi.no.
 

Deldette

Kontakt