NIFS-møte 9. september: Øvelser for bedre informasjonssikkerhet og informasjon om Digital 2020

NIFS-logo med spøkelse

NIFS-møtet hadde rekorddeltagelse med på det meste 188 deltagere.

Publisert: 26. aug 2020, Sist endret: 14. sep 2020

Dette var et felles møte for medlemmer av NIFS (Nettverk for informasjonssikkerhet) og medlemmer av Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum (NØEF) og deltagerne fikk først en kort introduksjon til disse nettverkene av Kjetil Korslien fra Digitaliseringsdirektoratet og Elisabeth Næss fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tor Honningsvåg og Per Arne Kvam fra DSB orienterte deretter om øvelse Digital 2020 og det tilhørende kompetanseløpet. 

Anders Gundersen fra DSB introduserte oss til øvingspakkene som utarbeides i forbindelse med Digital 2020. Det vil bli utviklet 12 øvelsespakker som vil bli lagt ut på DSB.no/ovelse.no. Disse vil bli tilgjengelige for private og offentlige virksomheter. Grethe Østby fra NTNU fortalte mer om scenarioene i øvingspakkene.

Opprinnelig invitasjon og agenda:

Møtet er i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB introduserer oss til øvingspakker med scenarioer knyttet til informasjonssikkerhet og gir oss innføring i Øvelse Digital 2020 og tilhørende plan for kompetanseheving. Møtet avsluttes med et innlegg om informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunene. 

Etter gjennomgang av tidligere øvelser og hendelser er det avdekket et behov for kompetanse og videreutvikling av både prosedyrer og planverk innen ulike hendelser og scenarioer knyttet til digital sikkerhet og beredskap. I dette møtet ønsker vi å øke kompetansen rundt omfang, kompleksitet og sårbarhet av digitale infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. 

Møtet er også en forberedelse til den nasjonale tverrsektorielle digitale sikkerhetsøvelsen Øvelse Digital 2020 som arrangeres i desember.  

Målgruppen for møtet er medlemmer av NIFS (Nettverk for informasjonssikkerhet) og NØEF (Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum). Dette er et møte for deg som har interesse for informasjonssikkerhet eller skal delta på Øvelse Digital 2020. 

Møtet vil gjennomføres digitalt og påmeldingslenke sendes i e-post til medlemmer av NIFS og NØEF.

Agenda
TidTema
10:00 - 10:04

Introduksjon til dagen
Kjetil Korslien, seksjonsleder for informasjonssikkerhet i Digitaliseringsdirektoratet

10:04 - 10:10

Kort om NIFS (Nettverk for informasjonssikkerhet) og NØEF (Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum)
Kjetil Korslien, seksjonsleder for informasjonssikkerhet i Digitaliseringsdirektoratet og Elisabeth Næss, utredningsleder i DSB, seksjon for beredskap og øvelser

10:10 - 10:25

Digital 2020
Tor Honningsvåg, seniorrådgiver i DSB og leder for Digital 2020

10:25 - 10:35

Kompetanseløpet
Per Arne Kvam, seniorrådgiver i DSB og leder for kompetanseheving i forbindelse med Øvelse Digital 2020

10:35 - 10:50PAUSE
10:50 - 11:00

Introduksjon til øvingspakkene
Anders Gundersen, seniorrådgiver i DSB og leder for prosjektet "Øvelser for bedre informasjonssikkerhet"

11:00 - 11:40

Scenarioene i øvingspakkene
Grethe Østby, PhD kandidat fra NTNU, ved avdelingen for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

11:40 - 11:50Informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunene
Grethe Østby, PhD kandidat fra NTNU, ved avdelingen for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
11:50 - 12:00

Avslutning og oppsummering
Kjetil Korslien, seksjonsleder for informasjonssikkerhet i Digitaliseringsdirektoratet

 

Kompetanseheving Øvelse Digital 2020  

Dette møtet er et kompetansehevingsseminar og en forberedelse til Digital 2020. Det er videre planlagt to andre digitale kompetanseseminarer utover høsten med tentativ tidsplan 14. oktober og 2. desember. Også disse vil omhandle forberedende temaer knyttet til Øvelse Digital 2020.  

 

Øvingspakkene

Det er utarbeidet ti diskusjonsøvelser (øvingspakker) innen digital sikkerhet og beredskap. Hver øvingspakke inneholder ett aktuelt scenario med tilhørende oppfølgingsspørsmål. Øvingspakkene er tilpasset slik at ulike offentlige virksomheter, enten på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå, samt private bedrifter og organisasjoner, skal kunne bruke de ulike scenarioene på en enkel og lettfattelig måte, tilpasset virksomhetens behov. Scenarioene i øvingspakkene er utarbeidet i et samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Digitaliseringsdirektoratet, NTNU og DSB og vil bli tilgjengeliggjort på ovelse.no i oktober i forbindelse med Sikkerhetsmåned 2020.  

 

Deldette

Kontakt