Oppsummering av NIFS-møte med tema øvelse

NIFS-spøkelse

Rundt 40 stk deltok på NIFS-øvelsen 18. april.

Publisert: 24. apr 2018, Sist endret: 11. jan 2019

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) innledet møtet med en presentasjon om aktuelt trusselbilde.

Noen inntrykk fra presentasjonen:

  • Etterretningsmålene spenner fra politiske beslutningsprosesser via infrastruktur til samfunnssikkerhet og beredskap
  • Aktørene jobber med tradisjonell kartlegging, innsidevirksomhet, påvirkning og nettverksoperasjoner
  • Sårbarhetsreduserende tiltak kan være økt sikkerhetskultur, kjent sikkerhetspolicy, avvikshåndtering, forbedrede rekrutteringsprosesser
  • Den viktigste trusselen er nettverksbaserte etterretningsoperasjoner
  • Digital etterretning kommer i tillegg til tradisjonell etterretning 
  • PST forebygger og etterforsker etterretningsoperasjoner, de ønsker informasjon om mulig kompromittering fra statlige aktører. Informasjon om mulig vinningskriminalitet er KRIPOS sitt ansvarsområde.

Scenariet for diskusjonsøvelsen ble presentert av Monicha Johansen Hemmingby og Kristine Håland fra Difi. Øvelsen ble gjennomført i grupper. Gruppene diskuterte følgende problemstillinger utifra perspektivene ledelse, kommunikasjonsavdeling og fagmiljø:

  • Hvordan vurderes hendelsen?
  • Må hendelsen varsles?
  • Hva trenger vi for å understøtte god informasjonsflyt?
  • Hva hindrer god informasjonsflyt?

Vi brukte et digitalt verktøy for å samle inn informasjon fra gruppearbeidet, deltakerne på møtet vil få tilsendt denne informasjonen på e-post.

Deldette

Kontakt