Oppsummering fra NIFS-møte 6. november

Møtet hadde tema Risikobasert personvern

Publisert: 08. nov 2018, Sist endret: 07. apr 2019

Martha Eike fra Datatilsynet innledet med en presentasjon med generelt om regelverket og spesielt om avviksmeldinger (rapportering av sikkerhetsbrudd). Jon Berge Holden fra Difi holdt en presentasjon om risikobasert etterlevelse av personvernforordningen. 

Formålet med NIFS-møtene erfaringsdeling og derfor er diskusjonsoppgavene en viktig del av møtene. I listen under finner dere diskusjonsoppgavene og et uformelt referat fra diskusjonene samt noen spørsmål med svar som kom opp på møtet.

Deldette

Kontakt