Nyhetsarkiv - informasjonssikkerhet

Figuren viser at organisasjonens kultur påvirkes av den enkeltes kunnskap, bevissthet og ferdigheter. Kunnskap viser til hva den enkelte kan, bevisstgjøring innebærer at man forstår hvorfor og ferdigheter innebærer at man vet hvordan.

Veileder i kompetanse- og kulturutvikling: Ny versjon ute nå!

Opplæring og bevisstgjøring er en viktig del av arbeidet med informasjonssikkerhet. Andre versjon av veilederen "Veiledning i kompetanse- og kulturutvikling" er nå publisert på våre nettsider. Vi jobber videre med veilederen i løpet av sommeren og høsten, så kom gjerne med innspill og kommentarer.

Tenk sikkerhet hele veien, konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet

Sikkerhetsmåneden 2016

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, hvor formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Difi har tilbud til offentlige virksomheter som skal gjennomføre sikkerhetsmåneden i egen virksomhet.

Nettverk for informasjonssikkerhet i offentlig sektor (NIFS) logo

Erfaring med anskaffelse av skytjenester?

Tema for NIFS-møtet 23. november er informasjonssikkerhet ved anskaffelse av skytjenester. Har din virksomhet erfaring med anskaffelse av skytjenester? Vet du om en virksomhet som har anskaffet skytjenester og skulle gjerne hørt hvilke vurderinger de har gjort? Send oss et tips.

Illustrasjon: Sirkel med tekst -Tenk sikkerhet hele veien Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet

Innebygd informasjonssikkerhet

Prosjektet Innebygd informasjonssikkerhet i digitaliseringsprosjekter har forklart hva Difi mener med innebygd informasjonssikkerhet og utarbeidet gode råd for hvordan virksomhetene kan oppnå det.

Presentasjoner fra høstkonferansen 2016

Onsdag 19.oktober arrangerte Difi høstkonferansen om informasjonssikkerhet. Presentasjonene fra konferansen finner du her i pdf-format. Difi takker alle foredragsholdere.

NIFS-spøkelse

NIFS-møte 23.november 2016

Tema for NIFS-møtet den 23. november 2016 er informasjonssikkerhet ved anskaffelse av skytjenester

Universell utforming

Lunsjseminar om sikkerhet og universell utforming

Mandag 31. oktober 2016 holdt kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet og tilsynet for universell utforming av IKT lunsjseminar med tittelen «Sikkerhet – et hinder for tilgjengelighet?»

Tenk sikkerhet hele veien, konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet

Sikkerhetsmåneden 2016

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober. Formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Også i år har Difi gitt et tilbud til offentlige virksomheter som skal gjennomføre sikkerhetsmåneden i egen virksomhet.

Sikkerhetsstandarder

Avtalen om tilgang til sikkerhetsstandarder (ISO/IEC 27000-serien) avsluttes 31.12.2016

NIFS-spøkelse

NIFS-møte 19. april - NB! endret dato

NIFS-møtet 19. april har tema øvelse. Erfaringer fra øvelser gir innsikt i sikkerhetstilstanden og avdekker opplysninger som kan brukes til å forbedre sikkerhetstiltakene. Forbedringsarbeidet er en del av internkontrollen. Derfor er det viktig å sørge for at det er en god kobling mellom øvelsesaktiviteter og internkontroll.

dilemmatrening skrå

Dilemmatrening ved øvingar

Difi si avdeling for IT drift og utvikling (IDU) har brukt Difis opplegg for dilemmatrening til å gjennomføre beredskapsøving for Digital postkasse til innbyggarane. Formålet var å øve beredskap og samarbeid ved hendingar i løysinga Digital postkasse.

Ny jurist i Difi

Difis seksjon for informasjonssikkerhet har gleden av å ønske Kjetil Korslien velkommen til vår seksjon. Dette styrker Difis kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet og gjør at vi kan gi bedre tjenester til offentlig sektor.

NIFS-spøkelse

NIFS-møte 21. februar

Temaet for årets første NIFS-møte er "Hvordan kommuniserer vi med ledelsen om informasjonssikkerhet?".