Lunsjseminar: Sikkerhet - et hinder for tilgjengelighet?

Universell utforming

Difi inviterer til lunsjseminar med Difis tilsyn for universell utforming av IKT og Difis kompetansemiljø for informasjonssikkerhet

Publisert: 01. okt 2016, Sist endret: 06. jan 2019

Det stilles krav til virksomheter både når det gjelder universell utforming og sikkerhet. Er det mulig å oppfylle disse kravene samtidig eller står de i veien for hverandre? Lunsjseminaret mandag 31.oktober inviterer til refleksjon rundt dette med presentasjoner fra begge miljøene.

Torbjørn Helland Solhaug er ekspert hos Funka på universell utforming og brukeropplevelse. Han snakker om Funkas syn på sikkerhet og universell utforming.

Britt Eva Bjerkvik Haaland fra Difi snakker om at informasjonssikkerhet handler om mer enn konfidensialitet. Integritet og tilgjengelighet er like viktige aspekter og alle tre må være med fra starten når man utvikler løsninger.

Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi har ansvaret for å håndheve forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. IKT-løsninger for automater og nettsteder i Norge skal være universelt utformet, dette betyr at man skal ha mulighet til å anvende dem uansett funksjonsevne. 

Kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet i Difi arbeider for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon. 

Lunsjseminaret er rettet mot ansatte og ledere i offentlig og privat sektor med interesse for informasjonssikkerhet og/eller universell utforming.

Seminaret starter kl. 11.00 med servering av  en enkel lunsj, kaffe og te. Den faglige delen starter kl. 11.30 og avsluttes kl. 12.30.

Påmelding lunsjseminar

Deldette