Sikkerhetsmåneden 2016

Tenk sikkerhet hele veien, konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober. Formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Også i år har Difi gitt et tilbud til offentlige virksomheter som skal gjennomføre sikkerhetsmåneden i egen virksomhet.

Publisert: 04. nov 2016, Sist endret: 25. jan 2019

Arrangement i sikkerhetsmåneden

Internkontroll informasjonssikkerhet

I sikkerhetsmåneden avholdt Difi et todagers innføringskurs i internkontroll informasjonssikkerhet. Vi hadde også tre arbeidsseminarer som gikk mer i dybden på temaene "Utforme overordnede styrende dokumenter",  "Fellessikring og tilleggssikring" og "Få oversikt og prioritere før risikovurderinger". Det vil komme en egen nyhetssak om disse kursene senere.

Heldagskonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor

Også i år har Difi avholdt heldagskonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor. Her fikk vi blant annet høre om sikkerhetskrav i offentlige anskaffelser, personopplysninger i medisinskteknisk utstyr, sikkerhet og kommunikasjon, Lånekassens arbeid med risikovurderinger og piloteringer i forbindelse med Office 365, informasjonssikkerhet i den nye personvernforordningen og Coops arbeid med å avdekke falske e-poster.

Du finner presentasjonene her.

Sikkerhetsfrokost med Datatilsynet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Difi

Difi inviterte 24. november 2016 til frokostseminar med tittelen Uvedkommende ingen adgang.

Roar Thon fra NSM informerte om risikobildet i kombinasjon med den enkeltes adferd og presenterte NSMs nye passordråd. Hallstein Husand fra Datatilsynet så på om tilgangsstyring er et problem i norske virksomheter og fortalte om hvilke erfaringer Datatilsynet har fra tilsyn, veiledning og saksbehandling. Britt Eva Haaland fra Difi informerte om hvordan man kan sikre at krav til tilgangskontroll ivaretas på riktig tidspunkt ved anskaffelse og utvikling av løsninger.

Presentasjonene finner du her.

Sikkerhet et hinder for tilgjengelighet?

Kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet og tilsynet for universell utforming av IKT inviterte til et felles lunsjseminar mandag 31. oktober 2016.

Samarbeid med andre i sikkerhetsmåneden

Difi presenterte sine praktiske hjelpemidler i sikkerhetsarbeidet på KINS’ sikkerhetsseminarer på Hamar, i Narvik og i Trondheim. På Normkonferansen 2016 presenterte Difi sin dilemmatrening

Opplæringspakke

Også i år tilbød Difi en gratis opplæringspakke til offentlige virksomheter. Vi vil komme tilbake med en egen nyhetssak om hvordan virksomhetene har brukt pakken.

Gjennomføring av sikkerhetsmåneden

I forkant av sikkerhetsmåneden lanserte Difi en sjekkliste for gjennomføring av sikkerhetsmåneden i egen virksomhet. Denne vil bli videreutviklet frem mot neste sikkerhetsmåned, så her tar vi gjerne imot innspill fra virksomheter som har brukt denne.

Deldette

Om nasjonal sikkerhetsmåned

  • Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober
  • I Norge koordineres dette av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
  • Formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet
  • Difi har tilbud til offentlige virksomheter som skal gjennomføre sikkerhetsmåneden i egen virksomhet

Kontakt