Betaversjon 6.0 av veileder om internkontroll informasjonssikkerhet

Betaversjon 6.0 av veiledningsmateriellet ble publisert 6. november.

Publisert: 09. nov 2015, Sist endret: 20. jun 2018

Hovedaktivitetene «Overvåking og hendelshåndtering» og «Måling, evaluering og revisjon» er konkretisert.

I tillegg er en ny etableringsaktivitet beskrevet: «Etablere system for hendelses- og avvikshåndtering».                     

Det er også gjort mindre endringer i andre hovedaktiviteter.

En komplett liste over endringene finnes på https://internkontroll-infosikkerhet.difi.no/alle-endringer.

Ved spørsmål eller innspill tilknyttet veiledningsmateriellet, ta kontakt på infosikkerhet@difi.no eller kontakt oss direkte med kontaktinformasjonen nedenfor.

Deldette

Kontakt