Difi ønsker piloter innen internkontroll informasjonssikkerhet

Difis veileder «Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet» ferdigstilles i løpet av 2015. Nå søker vi piloter - virksomheter som ønsker å teste eller benytte hele eller deler av materialet med bistand fra oss

Publisert: 09. nov 2015, Sist endret: 20. jun 2018

Dette vil hjelpe oss med å teste og forbedre veiledningsmateriellet. Internkontroll informasjonssikkerhet er det samme som styringssystem for informasjonssikkerhet.

Form og omfang av pilotene vil være avhengig av de ulike virksomhetenes situasjon og ønsker. Det er interessant å komme i kontakt med virksomheter på alle nivåer, for eksempel:

  • Virksomheter som er i startgropen for å få på plass internkontroll informasjonssikkerhet, og skal i gang med etableringen.
  • Virksomheter som har arbeidet med internkontroll informasjonssikkerhet, men er usikker på status og kvalitet og ønsker å gjennomgå og revidere det de har.
  • Virksomheter som allerede har på plass systematisk arbeid med internkontroll for informasjonssikkerhet, men som ønsker å teste Difis metoder for risikovurdering og risikohåndtering

Ta kontakt på infosikkerhet@difi.no eller direkte til Katrine Aam Svendsen (se kontaktinfo nedenfor) dersom dette høres interessant ut for deres virksomhet. Man forplikter seg ikke til noe ved å ta kontakt nå. Vi starter med å diskuterer hvordan dette kan gjøres i deres virksomhet.

Virksomheter med klar lederforankring for arbeidet vil bli prioritert.

Deldette

Kontakt