Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet

Dette veiledningsmateriellet beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.

Den primære målgruppen for veiledningsmateriellet er virksomhetenes fagansvarlig for informasjonssikkerhet, i rollen som lederstøtte og pådriver i internkontrollarbeidet.

Materiellet inneholder også utdypninger for de som skal lede eller gjennomføre enkelte aktiviteter. Dette kan være ulike aktører i virksomheten.

Du finner veiledningsmateriellet på http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no/

Publisert: 24. feb 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Deldette

Kontakt