Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet, Versjon 1.0 publisert

Møte med pilotvirksomheter

Versjon 1.0 av veiledningsmateriellet «Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet» ble publisert 24.02.2016.

Publisert: 03. mar 2016, Sist endret: 20. jun 2018

Difi har jobbet med utvikling av materiellet siden våren 2014, og har publisert syv betaversjoner i løpet av denne perioden. Vi har hatt to referansegrupper i arbeidet, én med representanter for dem som skal bruke veiledningsmateriellet, og én med representanter fra andre aktører som driver med veiledning innen ulike internkontrollområder.

Denne uken startet vi kursing av pilotvirksomheter i materiellet. Først ut på kurs var en gruppe fra fylkesmannsembetene, som var på introduksjonskurs mandag og tirsdag. Onsdag og torsdag følger de virksomhetene som har meldt seg som piloter for bruk av veilederen.

Vi kommer til å arrangere åpne introduksjonskurs i løpet av april. Det vil komme en egen nyhetssak om dato og påmelding til dette i løpet av kort tid.

Veiledningsmateriellet er tilgjengelig her: http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no

Deldette

Kontakt