Kurs og arbeidsseminarer - Internkontroll informasjonssikkerhet

Studying, Photo by William Iven

Difis kompetansemiljø for informasjonssikkerhet lanserer kurs og arbeidsseminarer i oktober og november

Publisert: 02. sep 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Difi lanserte veiledningsmateriellet "Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet" tidligere i år. I høst kan du få en innføring i dette i form av et 2-dagers kurs. Vi har også en serie arbeidsseminarer som går mer i dybden på spesifikke temaer fra veiledningsmateriellet.

Kurs og arbeidsseminarer er gratis og åpent for ansatte i offentlig sektor. Ansatte i staten vil bli prioritert.

Det er en fordel om du har gjennomført innføringskurset før arbeidsseminarene. Nærmere beskrivelse av kursinnhold og målgruppe finner du i beskrivelsene via lenkene under.

Internkontroll informasjonssikkerhet - forklaringsmodell
 
 

Kursbeskrivelser og påmelding

12.-13. oktober: Innføringskurs: Internkontroll i praksis – Informasjonssikkerhet

1. november: Utforme overordnede styrende dokumenter - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

2. november: Fellessikring og tilleggssikring – Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

3. november: Få oversikt og prioritere før risikovurderinger - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

 

Du finner komplett oversikt over Difis arrangementer på difi.no.

Deldette

Styring og kontroll med informasjonssikkerheten

  • Informasjonssikkerhet handler om sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som behandles i tilknytning til våre arbeidsoppgaver
  • Alle offentlige virksomheter er pålagt å ha internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet basert på anerkjente standarder – jf. eForvaltningsforskriften §15
  • Difis veiledningsmateriell beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet
  • Veiledningsmateriellet er basert på ISO/IEC 27001, men inneholder pragmatiske tilpasninger til norske offentlige virksomheter

Kontakt