Ny versjon av veilederen Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet

Internkontroll informasjonssikkerhet - forklaringsmodell

Veiledningsmateriellet Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet er publisert i versjon 1.1

Publisert: 07. nov 2016, Sist endret: 20. jun 2018

I versjon 1.1 er flere eksempler og støtteverktøy oppdatert ut fra erfaringer og tilbakemeldinger. Der det nå ikke er helt samsvar mellom de oppdaterte eksemplene/støtteverktøyene og teksten i selve veiledningsmateriellet, vil sistnevnte bli oppdatert i kommende versjoner.

Veiledningsmateriellet beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.

Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet

Se endringsloggen for detaljer 

Deldette

Kontakt