Påmelding til innføringskurs og arbeidsseminarer i internkontroll informasjonssikkerhet

Difis forklaringsmodell for internkontroll informasjonssikkerhet

Det er nå mulig å melde seg på todagers innføringskurs i veiledningsmateriellet «Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet», og tre ulike arbeidsseminarer som går i dybden på spesifikke temaer. Arbeidsseminarene tilsvarer de som ble arrangert i 2016.

Publisert: 06. okt 2017, Sist endret: 06. jan 2019

Kurs og arbeidsseminarer er gratis og åpent for ansatte i offentlig sektor. Ansatte i staten vil bli prioritert.

Det er en fordel om du har gjennomført innføringskurset før arbeidsseminarene. Dersom man ikke har mulighet til å delta på kurset i forkant, bør man sette seg grundig inn i sammendraget «Grunnleggende innføring – internkontroll informasjonssikkerhet» som er tilgjengelig på «Sammendrag»-siden i veiledningsmateriellet.

Todagers innføringskurs – 9. og 10. november

Difis veiledningsmateriell «Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet» beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i veiledningsmateriellet. Kurset går over to dager, og primær målgruppe er fagansvarlig informasjonssikkerhet eller tilsvarende, og andre nøkkelpersoner som støtter virksomhetsledelsen i arbeidet med internkontroll informasjonssikkerhet.

Mer informasjon og påmelding til innføringskurs

Arbeidsseminar: Utforme overordnede styrende dokumenter – 20. november

Møt personer fra andre virksomheter og øv sammen på hvordan arbeidsgrupper kan utforme utkast til overordnede styrende dokumenter innen internkontroll informasjonssikkerhet. Målgruppe for arbeidsseminaret er fagansvarlig infomrasjonssikkerhet eller tilsvarende, og andre som skal lede eller være sentrale i arbeidet med å utarbeide/forbedre de overordnede styrende dokumentene.

Mer informasjon og påmelding til arbeidsseminaret Utforme overordnede styrende dokumenter

Arbeidsseminar: Fellessikring og tilleggssikring – 21. november

Bli kjent med Difis forslag til fremgangsmåter og støtteverktøy for etablering og oppdatering av fellessikring og tilleggssikring i en virksomhet. Målgruppe for kurset er de som leder, koordinerer, eller ha sentrale roller i slike aktiviteter i egen virksomhet.

Mer informasjon og påmelding til arbeidsseminaret Fellessikring og tilleggssikring

Arbeidsseminar: Få oversikt og prioritere før risikovurderinger – 22. november

Bli kjent med Difis forslag til støtteverktøy og fremgangsmåter for at linjeledere skal å få oversikt og prioritere før risikovurderinger innen eget ansvarsområde. Målgruppen er de som skal være prosessledere i egen virksomhet og hjelpe linjelederne og deres nøkkelpersoner med å få oversikt og prioritere før risikovurderinger.

Mer informasjon og påmelding til arbeidsseminaret Få oversikt og prioritere

 

Deldette

Kontakt