Ressursoversikt

På denne siden vil vi tilgjengeliggjøre materiale som kan gjenbrukes eller brukes som inspirasjon. Vi peker også på materiale som ligger åpent tilgjengelig på nettet – både for opplæring innen informasjonssikkerhet, og i andre temaer. Selv om temaet ikke er informasjonssikkerhet, kan man benytte noen av de samme virkemidlene.

Publisert: 30. jun 2015, Sist endret: 10. jun 2019

Planer og maler

Dilemmatrening

Brosjyrer, profileringsartikler o.l.

E-læringskurs

Veiledninger

Rapporter

Presentasjoner om temaer innen informasjonssikkerhet 

Sikkerhetskultur og opplæring

Skytjenester

Filmer

Beredskapsøvelse


Difi kvalitetssikrer ikke innholdet i ressursoversikten.

Deldette