Veileder i kompetanse- og kulturutvikling innen informasjonssikkerhet

Denne veilederen tar for seg hvordan man kan bygge opp et helhetlig opplæringsprogram, og gir råd til hvordan man kan utvikle sikkerhetskulturen.

Publisert: 01. okt 2015, Sist endret: 09. jan 2019

I tilknytning til veilederen har vi laget en delingsoversikt, der du finner eksempler på opplæringstiltak, presentasjoner, maler etc.

Veilederen og delingsoversikten finner du her.

Dette er versjon 2.1. av veilederen.

Deldette

Kontakt