#Feiltrinn

Logo Feiltrinnkonferansen 2015

Korleis kan vi få bukt med nullfeilskulturen i offentleg sektor og i staden skape rom for innovasjon? På den årlege konferansen #Feiltrinn - frå nullfeilskultur til innovasjonskultur, retter Difi søkjelyset mot dette temaet.

Her kan du sjå opptak frå #Feiltrinn 2016.

Omstilling, digitalisering, effektivisering. Krava til morgondagens forvaltning er mange og dei er krevjande. Vi kan ikkje slanke oss til omstilling, ei heller springe fortare for å nå måla våre. Vi treng innovasjon.

Prøv – feil – lær – del

Innovasjon handlar om å verte kjend med behova til brukarane. Det handlar om å finne nye og betre løysingar, og å løyse opp i samfunnsflokane. For å finne dei nye løysingane må vi prøve oss fram. Innovasjon er ein iterativ prosess, ein prosess som må verte gjentatt fleire gonger for å finne fram til løysingar som verker, tas i bruk og har den effekten ein ønsker. Innovasjon handlar om å tore å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjere om, teste, feile, lære meir og prøve på nytt.

Korleis kan vi legge til rette for innovasjonskultur i offentleg sektor? Kva slags leiarskap krev det? Korleis kan vi fremme ein kultur som støttar dei som erkjenner feil? Som stoppar prosessar og går tilbake til start, men for å ta med seg lærdommen, erfaringane og innspela og gjere det betre? Dette er spørsmål vi har stilt på alle tre Feiltrinnkonferansane.

  Last ned

  Publisert: 08. jan 2015, Sist endra: 10. okt 2017

  Sharethis

  Artikler om #Feiltrinn

  #Feiltrinn 2016

  Fredag 9. desember 2016 arrangerte Difi og DOGA konferansen #Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur. Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.

  Logo Feiltrinnkonferansen 2015 arrangement

  #Feiltrinn 2015

  Her finner du opptak fra Feiltrinnkonferansen som ble arrangert 1. desember 2015.

  Logo Feiltrinnkonferansen 2015

  #Feiltrinn 2014

  Her finner du presentasjoner og filmer fra Feiltrinnkonferansen i 2014, som Difi arrangerte i samarbeid med Asker kommune og SoCentral.

  Oppsummering av konferansen illustrert av Birgers oterutleie

  Oppsummering av Feiltrinn-konferansen 2014

  Tilbakemeldingene fra deltakerne på Feiltrinnkonferansen i 2014 viser tydelig at det er behov for arenaer der alle vi som jobber i det offentlige kan snakke om temaet nullfeilskultur og innovasjonskultur. Mange kjenner seg igjen i beskrivelser om at det er mer fokus på å gjøre få feil framfor å gjøre mye riktig. Hvorfor klarer vi ikke da å endre på dette?

  Logo Feiltrinn-konferansen

  Kan offentlig sektor være innovativ?

  Fornye, forenkle, forbedre. Digitalisere, effektivisere og fange tidstyver. Visjonene for fremtidens Norge er mange, og for å få til dette må vi tenke innovativt. Men hvordan skaper vi kultur for innovasjon i offentlig sektor?

  Kontakt

  Fant du det du lette etter?

  * er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

  Fant du det du lette etter?
  *