#Feiltrinn

Logo Feiltrinnkonferansen 2015

Hvordan kan vi få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon? På den årlige konferansen #Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur, retter Difi søkelyset mot dette temaet.

Her kan du se opptak fra #Feiltrinn 2016.

Omstilling, digitalisering, effektivisering. Kravene til morgendagens forvaltning er mange og de er krevende. Vi kan ikke slanke oss til omstilling, ei heller løpe fortere for å nå målene våre. Vi trenger innovasjon. 

Prøv – feil – lær – del

Innovasjon handler om å bli kjent med brukernes behov. Det handler om å finne nye og bedre løsninger, og å løse opp i samfunnsflokene. For å finne de nye løsningene må vi prøve oss frem. Innovasjon er en iterativ prosess, en prosess som må gjentas flere ganger for å finne frem til løsninger som virker, tas i bruk og har den effekten man ønsker. Innovasjon handler om å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt.

Hvordan kan vi legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor? Hva slags lederskap krever det? Hvordan kan vi fremme en kultur som støtter de som erkjenner feil? Som stopper prosesser og går tilbake til start, men for å ta med seg lærdommen, erfaringene og innspillene og gjøre det bedre? Dette er spørsmål vi har stilt på alle tre Feiltrinnkonferansene.

  Last ned

  Sist endret: 
  20. aug 2017

  Deldette

  Artikler om #Feiltrinn

  #Feiltrinn 2016

  Fredag 9. desember 2016 arrangerte Difi og DOGA konferansen #Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur. Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.

  Logo Feiltrinnkonferansen 2015 arrangement

  #Feiltrinn 2015

  Her finner du opptak fra Feiltrinnkonferansen som ble arrangert 1. desember 2015.

  Logo Feiltrinnkonferansen 2015

  #Feiltrinn 2014

  Her finner du presentasjoner og filmer fra Feiltrinnkonferansen i 2014, som Difi arrangerte i samarbeid med Asker kommune og SoCentral.

  Oppsummering av konferansen illustrert av Birgers oterutleie

  Oppsummering av Feiltrinn-konferansen 2014

  Tilbakemeldingene fra deltakerne på Feiltrinnkonferansen i 2014 viser tydelig at det er behov for arenaer der alle vi som jobber i det offentlige kan snakke om temaet nullfeilskultur og innovasjonskultur. Mange kjenner seg igjen i beskrivelser om at det er mer fokus på å gjøre få feil framfor å gjøre mye riktig. Hvorfor klarer vi ikke da å endre på dette?

  Logo Feiltrinn-konferansen

  Kan offentlig sektor være innovativ?

  Fornye, forenkle, forbedre. Digitalisere, effektivisere og fange tidstyver. Visjonene for fremtidens Norge er mange, og for å få til dette må vi tenke innovativt. Men hvordan skaper vi kultur for innovasjon i offentlig sektor?

  Kontakt

  Fant du det du lette etter?

  * er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

  Fant du det du lette etter?
  *