Velkommen til #Feiltrinn 2017

Hvordan kan vi få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon? De siste årene har flere og flere, både politikere og toppledere, tatt til orde for at det er nødvendig å få til denne kulturendringen og skape dette rommet. Det er rett og slett blitt mer stuerent å snakke om det. Men hva betyr det egentlig i praksis? På årets #Feiltrinn vil ulike innledere dele sine tanker og erfaringer om dette temaet.

Tid: 6. desember kl. 0900 - 1200. Frokost serveres fra kl. 0800.

Sted: Litteraturhuset i Oslo 

Ingen deltakeravgift.

Her kan du melde deg på.

Program

Det er ingen skam å snu – erfaringer fra Mattilsynet og NAV, ved Joakim Lystad, spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvorfor var det riktig å stoppe det store moderniseringsprosjektet i NAV og hvordan var det å gjøre det? Lystad er tidligere direktør for NAV og vil dele sine erfaringer. Han vil også gi oss sine betraktninger om hvordan det var å stå i stormen som toppleder i Mattilsynet da e-coli-saken raste i 2006.

- Hva skjer med tålegrensen når man jobber smidig? ved Berit Norum, kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Når NAV skulle digitalisere sykefraværsoppfølgingen, valgte de å jobbe på en litt utradisjonell måte for prosjekter i offentlige etater. Hvordan kan bruk av det som kalles smidig utviklingsmetodikk bidra til å redusere risiko ved at man åpner for å feile tidlig og håndtere feilene mens man er i fart? Hva skjer med menneskene og organisasjonen når man må tåle usikkerhet og jobbe på nye måter? Berit Norum har lang fartstid i NAV brukes som rådgiver i ulike satsninger og prosjekter som krever endring og omstilling. For tiden jobber hun i prosjektet som digitaliserer sykefraværsoppfølgingen.

- Styring og ledelse i staten, ved Hanne-Cecilie Bjørka, leder av program for bedre styring og ledelse, KMD

Pause

- Læring og feiling i ekspedisjonenes verden, ved Sigrid Henjum, ekspedisjonsfarer, turleder og guide

- Panelsamtale: Fire år med #Feiltrinn - er det blitt stuerent nå?

Deltakere: Åse Kristin Hemsen, fagdirektør i Riksrevisjonen, Gisle Mariani Mardal, leder for design og merkevare hos Abelia, og Berit Norum, kommunikasjonsrådgiver i Nav.

 

Om temaet: Prøv – feil – lær – del
Omstilling, digitalisering, effektivisering. Kravene til morgendagens forvaltning er mange og de er krevende. Vi kan ikke slanke oss til omstilling, ei heller løpe fortere for å nå målene våre. Vi trenger innovasjon. Innovasjon handler om å bli kjent med brukernes behov. Det handler om å finne nye og bedre løsninger, og å løse opp i samfunnsflokene. For å finne de nye løsningene må vi prøve oss frem. Innovasjon er en iterativ prosess, en prosess som må gjentas flere ganger for å finne frem til løsninger som virker, tas i bruk og har den effekten man ønsker. Innovasjon handler om å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt.


Hvordan kan vi legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor? Hva slags lederskap krever det? Hvordan kan vi fremme en kultur som støtter de som erkjenner feil, som stopper prosesser og går tilbake til start, ikke for å begynne på nytt, men for å ta med seg lærdommen, erfaringene og innspillene og gjøre det bedre? Dette er spørsmål vi har stilt på alle tre Feiltrinnkonferansene.

  Last ned

  Publisert: 08. jan 2015, Sist endret: 17. nov 2017

  Deldette

  Artikler om #Feiltrinn

  #Feiltrinn 2016

  Fredag 9. desember 2016 arrangerte Difi og DOGA konferansen #Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur. Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.

  Logo Feiltrinnkonferansen 2015 arrangement

  #Feiltrinn 2015

  Her finner du opptak fra Feiltrinnkonferansen som ble arrangert 1. desember 2015.

  Logo Feiltrinnkonferansen 2017

  #Feiltrinn 2014

  Her finner du presentasjoner og filmer fra Feiltrinnkonferansen i 2014, som Difi arrangerte i samarbeid med Asker kommune og SoCentral.

  Oppsummering av konferansen illustrert av Birgers oterutleie

  Oppsummering av Feiltrinn-konferansen 2014

  Tilbakemeldingene fra deltakerne på Feiltrinnkonferansen i 2014 viser tydelig at det er behov for arenaer der alle vi som jobber i det offentlige kan snakke om temaet nullfeilskultur og innovasjonskultur. Mange kjenner seg igjen i beskrivelser om at det er mer fokus på å gjøre få feil framfor å gjøre mye riktig. Hvorfor klarer vi ikke da å endre på dette?

  Logo Feiltrinn-konferansen

  Kan offentlig sektor være innovativ?

  Fornye, forenkle, forbedre. Digitalisere, effektivisere og fange tidstyver. Visjonene for fremtidens Norge er mange, og for å få til dette må vi tenke innovativt. Men hvordan skaper vi kultur for innovasjon i offentlig sektor?

  Kontakt

  Fant du det du lette etter?

  * er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

  Fant du det du lette etter?
  *