#Feiltrinn

Hva skal til for å få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon? Fire ganger har Difi arrangert konferansen Feiltrinn, der nettopp dette temaet har blitt belyst og diskutert fra ulike ståsteder. Den siste konferansen var i 2017, og her finner du opptak av både denne og tidligere konferanser.

Publisert: 08. jan 2015, Sist endret: 28. aug 2019

De siste årene har flere og flere, både politikere og toppledere, nasjonalt og internasjonalt, tatt til orde for at det er nødvendig å få til en kulturendring i offentlig sektor, og skape rom for prøving og feiling. Det er rett og slett blitt mer stuerent å snakke om det. Men hva betyr det egentlig i praksis?

På konferansen i 2017 tok vi opp tema som

 • Hvorfor var det riktig å stoppe moderniseringsprosjektet i Nav?
 • Hva skjer med tålegrensen når man jobber smidig? 
 • Har ledere handlingsrom til å prøve og feile?  
 • Har det blitt mer stuerent å snakke om feiltrinn? 

Feiltrinn 2017: Oppsummering

Fra programmet Feiltrinn 2017:

Det er ingen skam å snu – erfaringer fra Mattilsynet og NAV, ved Joakim Lystad, spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvorfor var det riktig å stoppe det store moderniseringsprosjektet i NAV og hvordan var det å gjøre det? Lystad er tidligere direktør for NAV og vil dele sine erfaringer. Han vil også gi oss sine betraktninger om hvordan det var å stå i stormen som toppleder i Mattilsynet da e-coli-saken raste i 2006.

Last ned presentasjon.

Hva skjer med tålegrensen når man jobber smidig? ved Berit Norum, kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Når NAV skulle digitalisere sykefraværsoppfølgingen, valgte de å jobbe på en litt utradisjonell måte for prosjekter i offentlige etater. Hvordan kan bruk av det som kalles smidig utviklingsmetodikk bidra til å redusere risiko ved at man åpner for å feile tidlig og håndtere feilene mens man er i fart? Hva skjer med menneskene og organisasjonen når man må tåle usikkerhet og jobbe på nye måter? Berit Norum har lang fartstid i NAV og brukes som rådgiver i ulike satsninger og prosjekter som krever endring og omstilling. For tiden jobber hun i prosjektet som digitaliserer sykefraværsoppfølgingen.

Har ledere handlingsrom til å prøve og feile? Betraktninger etter fire år med Program for bedre styring og ledelse i staten, ved Hanne-Cecilie Bjørka, leder av programmet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Last ned presentasjon.

Panelsamtale: Fire år med #Feiltrinn - er det blitt stuerent nå?

Deltakere: Åse Kristin Hemsen, fagdirektør i Riksrevisjonen, Gisle Mariani Mardal, leder for design og merkevare hos Abelia og Berit Norum, kommunikasjonsrådgiver i Nav.

Filmer om temaet #Feiltrinn, vist på konferansen 6. desember 2017:

Riksarkivar Inga Bolstad: Lærdommer av å dele et feiltrinn

Psykologspesialist Gaute Godager: Hvorfor er vi så redde for å gjøre feil?

Gode råd for å møte nullfeilskulturen

Om temaet: Prøv – feil – lær – del
Omstilling, digitalisering, effektivisering. Kravene til morgendagens forvaltning er mange og de er krevende. Vi kan ikke slanke oss til omstilling, ei heller løpe fortere for å nå målene våre. Vi trenger innovasjon. Innovasjon handler om å bli kjent med brukernes behov. Det handler om å finne nye og bedre løsninger, og å løse opp i samfunnsflokene. For å finne de nye løsningene må vi prøve oss frem. Innovasjon er en iterativ prosess, en prosess som må gjentas flere ganger for å finne frem til løsninger som virker, tas i bruk og har den effekten man ønsker. Innovasjon handler om å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt.

Hvordan kan vi legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor? Hva slags lederskap krever det? Hvordan kan vi fremme en kultur som støtter de som erkjenner feil, som stopper prosesser og går tilbake til start, ikke for å begynne på nytt, men for å ta med seg lærdommen, erfaringene og innspillene og gjøre det bedre? Dette er spørsmål vi har stilt på alle tre tidligere Feiltrinnkonferansene.

  Deldette

  Tidligere #Feiltrinnkonferanser:

  #Feiltrinn 2016

  Her finner du opptak og presentasjoner fra Feiltrinnkonferansen 2016, som Difi arrangerte sammen med Design- og arkitektur Norge (DOGA).

  #Feiltrinn 2015

  Her finner du opptak fra Feiltrinnkonferansen 2015, som Difi arrangerte sammen med SoCentral.

  #Feiltrinn 2014

  Her finner du presentasjoner, filmer og en oppsummering fra Feiltrinnkonferansen i 2014, som Difi arrangerte i samarbeid med Asker kommune og SoCentral.

  Hjelp oss å bli bedre

  Fant du det du lette etter?

  Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

  * Påkrevd

  Hjelp oss å bli bedre
  *