#Feiltrinn 2017

6. desember 2017 arrangerte Difi konferansen Feiltrinn for fjerde gang. Nå kan du se opptak av både denne og tidligere konferanser, samt filmene vi har laget og som ble vist på årets konferanse.

Publisert: 08. jan 2015, Sist endret: 04. aug 2018

Hva skal til for å få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon? De siste årene har flere og flere, både politikere og toppledere, nasjonalt og internasjonalt, tatt til orde for at det er nødvendig å få til en slik kulturendring og skape dette rommet. Det er rett og slett blitt mer stuerent å snakke om det. Men hva betyr det egentlig i praksis?

På årets konferanse tok vi opp tema som

 • Hvorfor var det riktig å stoppe moderniseringsprosjektet i Nav?
 • Hva skjer med tålegrensen når man jobber smidig? 
 • Har ledere handlingsrom til å prøve og feile?  
 • Har det blitt mer stuerent å snakke om feiltrinn? 

Program

Det er ingen skam å snu – erfaringer fra Mattilsynet og NAV, ved Joakim Lystad, spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvorfor var det riktig å stoppe det store moderniseringsprosjektet i NAV og hvordan var det å gjøre det? Lystad er tidligere direktør for NAV og vil dele sine erfaringer. Han vil også gi oss sine betraktninger om hvordan det var å stå i stormen som toppleder i Mattilsynet da e-coli-saken raste i 2006.

Last ned presentasjon.

- Hva skjer med tålegrensen når man jobber smidig? ved Berit Norum, kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Når NAV skulle digitalisere sykefraværsoppfølgingen, valgte de å jobbe på en litt utradisjonell måte for prosjekter i offentlige etater. Hvordan kan bruk av det som kalles smidig utviklingsmetodikk bidra til å redusere risiko ved at man åpner for å feile tidlig og håndtere feilene mens man er i fart? Hva skjer med menneskene og organisasjonen når man må tåle usikkerhet og jobbe på nye måter? Berit Norum har lang fartstid i NAV og brukes som rådgiver i ulike satsninger og prosjekter som krever endring og omstilling. For tiden jobber hun i prosjektet som digitaliserer sykefraværsoppfølgingen.

- Har ledere handlingsrom til å prøve og feile? Betraktninger etter fire år med Program for bedre styring og ledelse i staten, ved Hanne-Cecilie Bjørka, leder av programmet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Last ned presentasjon.

- Panelsamtale: Fire år med #Feiltrinn - er det blitt stuerent nå?

Deltakere: Åse Kristin Hemsen, fagdirektør i Riksrevisjonen, Gisle Mariani Mardal, leder for design og merkevare hos Abelia og Berit Norum, kommunikasjonsrådgiver i Nav.

Filmer om temaet #Feiltrinn, vist på konferansen 6. desember:

Riksarkivar Inga Bolstad: Lærdommer av å dele et feiltrinn

Psykologspesialist Gaute Godager: Hvorfor er vi så redde for å gjøre feil?

Seniorrådgiver Sissel Kristin Hoel: Difis erfaringer - hvorfor er innovasjon og feiltrinn viktig

Gode råd for å møte nullfeilskulturen


Om temaet: Prøv – feil – lær – del
Omstilling, digitalisering, effektivisering. Kravene til morgendagens forvaltning er mange og de er krevende. Vi kan ikke slanke oss til omstilling, ei heller løpe fortere for å nå målene våre. Vi trenger innovasjon. Innovasjon handler om å bli kjent med brukernes behov. Det handler om å finne nye og bedre løsninger, og å løse opp i samfunnsflokene. For å finne de nye løsningene må vi prøve oss frem. Innovasjon er en iterativ prosess, en prosess som må gjentas flere ganger for å finne frem til løsninger som virker, tas i bruk og har den effekten man ønsker. Innovasjon handler om å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt.

Hvordan kan vi legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor? Hva slags lederskap krever det? Hvordan kan vi fremme en kultur som støtter de som erkjenner feil, som stopper prosesser og går tilbake til start, ikke for å begynne på nytt, men for å ta med seg lærdommen, erfaringene og innspillene og gjøre det bedre? Dette er spørsmål vi har stilt på alle tre tidligere Feiltrinnkonferansene.

  Deldette

  Tidligere #Feiltrinnkonferanser:

  #Feiltrinn 2016

  Her finner du opptak og presentasjoner fra Feiltrinnkonferansen 2016, som Difi arrangerte sammen med Design- og arkitektur Norge (DOGA).

  #Feiltrinn 2015

  Her finner du opptak fra Feiltrinnkonferansen 2015, som Difi arrangerte sammen med SoCentral.

  #Feiltrinn 2014

  Her finner du presentasjoner, filmer og en oppsummering fra Feiltrinnkonferansen i 2014, som Difi arrangerte i samarbeid med Asker kommune og SoCentral.

  Kontakt

  Hjelp oss å bli bedre

  Fant du det du lette etter?

  Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

  * Påkrevd

  Hjelp oss å bli bedre
  *