#Feiltrinn 2016

Her finner du opptak og presentasjoner fra Feiltrinnkonferansen 2016, som Difi arrangerte sammen med Design- og arkitektur Norge (DOGA).

Publisert: 08. des 2016, Sist endret: 25. jan 2019

En varslet katastrofe

Inga Bolstad, riksarkivar, direktør Arkivverket, Riksarkivet og Statsarkivene

Alt er mulig - og det meste kan gå galt

Svein Kristensen, leder Digitaliseringsrådet, Difi

Innovasjon får omstilling til å skje

Eivor Bremer Nebben, avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Samtale mellom Inga Bolstad, Svein Kristensen og Eivor Bremer Nebben, ledet av Anne Grosvold

Kan vi lære av våre feil – hva sier hjernens speil? 

 Kari Kværner, senterdirektør, C3 - Senter for fremtidig helse 

Hva har design med omstilling å gjøre? 

Trude Gomnæs Ugelstad, direktør Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)

Deldette

#Feiltrinn

  • Siden 2014 har Difi arrangert konferansen #Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur, der vi har satt søkelyset på hvordan vi kan få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon.
  • Innovasjon handler om å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt.
  • Hvordan kan vi legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor? Hva slags lederskap krever det? Hvordan kan vi fremme en kultur som støtter de som erkjenner feil, som stopper prosesser og går tilbake til start, for å ta med seg lærdommen, erfaringene og innspillene og gjøre det bedre?
  • Dette er spørsmål vi har stilt på alle tre konferansene: