Lær av andre

Det skjer mykje spanande innovasjonsarbeid ute i det ganske land, og her finner du nokre av dei. Ønskar du å fortele din historie, ta kontakt!

Stavanger kommune

Stavanger kommune: Ny driftssentral

Stavanger kommune hadde behov for et nytt driftssystem for kommunens bygningsmasse. En intern kartlegging konkluderte med at dette ville bli for dyrt og kommunen måtte derfor tenke nytt. Løsningen viste seg å være en innovativ anskaffelse som sparte kommunen for mange penger og gav stor vekst til et lokalt firma.

Bærum kommune: Systematisk innovasjonsarbeid

Vi har spurt Bærum kommune om de kan fortelle oss hvordan det står til med innovasjonsarbeidet i kommunen. Sommeren 2016 kunne en enstemmig jury bekrefte at de hadde lyktes med målet om å danne en synlig innovasjonskultur. For det vant de Innovasjonsprisen 2016 og 500 000 kroner. Her forteller de hva de har gjort siden de fikk prisen.

Brukerne ble invitert inn i arbeidet med automatisk skoleskyss søknad

Telemark fylkeskommune: Automatisk skoleskyss søknad

Søknadsprosessen for skoleskyss viste seg å være tungvinn og tidkrevende både for elevene og de ansatte i Telemark fylkeskommune. Det var behov for å utvikle en ny digital løsning som både skulle øke kvaliteten i søknadsprosessen, og gi en bedre og mer effektiv søknadsprosess for elevene og de ansatte.

Trondheim kommune: Menn i helse

Trondheim kommune har over lengre tid jobbet målrettet med å gjøre innovasjon til en integrert del av kommunens ledelsesprogram, årshjul og anskaffelsesprosesser. Denne satsingen gir avkastninger i form av vellykkede innovasjoner som «Menn i helse».

Skien kommune: Innbyggere 54000

Skien kommune: Spredning av offentlige innovasjoner

Det er stor verdi i det å kopiere og tilpasse løsninger andre har laget til egne behov. Skien kommune forstod at løsningen på deres utfordring kanskje lå i en annen kommune, derfor vendte de blikket utover.

Bilde av en innvandrerfamilie som spiser vafler. Foto: Werner Anderson

UDI: En bedre søknadsprosess i familieinnvandringssaker

Søknadsprosessen for de som søker om familieinnvandring i dag er for uoversiktlig og uforutsigbar. Søkerne må forholde seg til flere forskjellige etater, søknadene som blir levert inn er ofte ikke fullstendige, og brukerne må ofte møte opp flere ganger i forbindelse med søknaden.

Sarpsborg kommune: Sarpsborgmodellen

I Sarpsborg bekjemper de generasjonsoverføring av rus og psykiske lidelser gjennom systematisk innsats og en vridning av tjenester til samtidig behandling og forebygging. Sarpsborgmodellen forebygger slik at kommunen i fremtiden kan reparere mindre.

Sandnes kommune: Innbyggere 74000

Sandnes kommune: Elektronisk økonomiplan

Sandnes kommune har laget en elektronisk versjon av kommunens økonomiplan. Den nye løsningen er presis, kortfattet og brukervennlig med fokus på det viktigste. Løsningen er også lett å overføre til andre planer internt i kommunen, og kommuner som er interessert i å ta i bruk lignende løsninger.

Sandnes kommune: Utviklende læring

Sandnes kommune vant Innovasjonsprisen 2015 for sin satsing på utviklende læring. Difi var i februar på besøk i Sandnes for å lære mer om innovasjonen deres, hvordan prosessen har vært og hvor veien går videre.

Bærum kommune: 121000 innbyggere

Bærum kommune: Elektronisk nøkkelsystem

Elektronisk nøkkelsystem på Distrikt Rykkinn er en medarbeiderdreven innovasjon, som neppe hadde funnet sted hadde det ikke vært for engasjerte medarbeidere og god forankring internt i Bærum kommune.

Bamble kommune

Bamble kommune: Fra bosatt til ansatt

I Bamble kommune gikk en stor del av sosialbudsjettet til arbeid rettet mot flyktninger samtidig som det eksisterende tilbudet ikke var godt nok. Det var behov for å redusere utgiftene i sosialbudsjettet samtidig som tilbudet måtte bedres. Dette krevde nye arbeidsformer, økt samarbeid og fokus på hva brukerne faktisk hadde behov for.

Narvik kommune: Utviklingsprogram Narvik

Hvordan kan en kommune som er preget av økonomiske utfordringer, fraflytting og tap av arbeidsplasser snu utviklingen? I Narvik kommune valgte de å tenke nytt, utradisjonelt og innovativt. Narvik kommune og Futurum har i samarbeid med lokalt næringsliv utviklet et utradisjonelt utviklingsprogram som er i ferd med å gi flere nye bedrifter og arbeidsplasser. I Narvik ser de nå ny motivasjon og aktivitet som er skapt gjennom «utviklingsprogram Narvik». Dette eksemplet bygger på Narvik kommunes søknad til innovasjonsprisen 2014.

Ansatte i Molde kommune bruke Lean-metoden i sitt arbeid.

Molde kommune: Saman om ein betre kommune

Molde kommune har gjennom "Saman om ein betre kommune"-programmet introdusert Lean i heile organisasjonen. Denne måten å jobbe på har gjeve kommunen høve til å forenkle mange arbeidsprosessar og finne smartare måtar å løyse oppgåver på.

Snømåking på rullebane

Avinor: Førarlaus snøbrøyting

Gjennom å tenkje innovasjon og offentlege innkjøp ønskjer Avinor å utfordre marknaden på å utvikle ny og framtidsretta teknologi innanfor kontroll og styring av maskiner og køyretøy inne på flyplassområdet.

Deltakerne på idékonkurransen får rådgivning

Arendal kommune: Idékonkurranse for nyskapende tiltak

I starten av februar ble ildsjeler i Arendal kommune samlet sammen til en workshop for å støtte opp under innovasjonskraften som befinner seg på grasrotnivå i kommunen. Premien fra Innovasjonsprisen 2014 var lokkemiddel. Målet var oppmuntring og støtte til nyskapende initiativ, samt veiledning og økonomisk prosjektstøtte.

Innloggingssiden til Skien kommunes testportal

Skien kommune: Testportalen

Skien kommune har utviklet en testportal hvor gründere og bedrifter kan teste sine produkter og tjenester i kommunen for å få innsikt i brukerbehov. Dette eksempelet bygger på Skien kommunes søknad til Innovasjonsprisen 2014.

Smidsrød helsehus

Nøtterøy kommune: Fremtidens helsehus

For å levere et fremtidsrettet tilbud til innbyggerne, ønsket Nøtterøy kommune å samle alle forebyggende tjenester under ett tak. Høsten 2013 sto det nye Smidsrød helsehus klar til innflytting.

Oslo kommune: Tømming av returpunkt

En offentlig anskaffelse kan gjennomføres på en måte som stimulerer til innovasjon hos både innkjøpsvirksomheten og leverandørmarkedet. Renovasjonsetaten i Oslo kommune hadde et behov som de ville prøve å finne en løsning på gjennom å bruke anskaffelser på en mer aktiv måte.

Oslo kommune: Gravefrie tilkoblinger

Hvordan kan en offentlig virksomhet være pådriver for teknologiutvikling? Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har et behov som de tror kan løses ved at teknologi fra olje- og gassektoren tilpasses bruk innen vann- og avløpssektoren. Gjennom dialog med leverandørmarkedet og offentlige anskaffelser har de verktøy som kan sette prosesser i gang.

Arendal kommune: Lengst mulig i eget liv – i eget hjem

Gjennom prosjektet innsatsteam hverdagsrehabilitering, har tilbudet til brukere som mottar hjemmetjenester i Arendal kommune gått fra passiv hjelp til aktiv mestring. Satsningen har ført til at flere brukere mestrer hverdagslivet sitt bedre og at behovet for hjemmetjenester har gått ned.

Sarpsborg kommune: Tømmekalender

Sarpsborg kommune har utviklet en digital tømmekalender som gjør det lettere for innbyggerne å holde oversikt over når ulike typer avfall hentes.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*