Skien kommune: Spredning av offentlige innovasjoner

Skien kommune: Innbyggere 54000

Det er stor verdi i det å kopiere og tilpasse løsninger andre har laget til egne behov. Skien kommune forstod at løsningen på deres utfordring kanskje lå i en annen kommune, derfor vendte de blikket utover.

Publisert: 25. okt 2016, Sist endret: 04. mar 2019

 

Skien kommune tenkte nytt for å endre utviklingen

Om prosjektet

Kommune: Skien

Løsningstype: Undervisningsmetodikk

Behovsområde: Oppvekst skole

Start: 2013

Slutt: Pågående

Kontakt: Jan Egil Sørensen

I Skien opplevde de at realfagsresultatene på ungdomstrinnet var lavere enn ønskelig. På avsluttende matematikkeksamen for tiende klasse i 2013 fikk 50 % av elevene karakteren 1 eller 2. Det var tydelig at skoleutviklingen gikk feil vei, og at de ikke kunne holde på som før.

Elevene på Gjerpen skole er fornøyde med den nye undervisningen.

Foto: Difi

Skien valgte å se til andre kommuner og hva de hadde gjort for å heve realfagsresultatene på egne skoler. En ansatt oppdaget da prosjektet utviklende læring i Sandnes kommune. Utviklende læring er en undervisningsmetode som har gitt svært gode realfagsresultater i Sandnesskolen. Skien kommune åpnet raskt en dialog med Sandnes kommune og ble invitert på en befaring som overbeviste lærere og fagavdeling.

Med støtte fra ressurspersoner i Sandnes kommune er Skien nå i gang med å innføre utviklende læring i skolen. De har nå satt seg et ambisiøst mål om at i 2023 skal 90 % av elevene fullføre videregående skole på normert tid.

Det offentlige har alt å vinne på å dele og kopiere gode løsninger

Mange gode løsninger blir på stedet de ble utviklet. Det finnes mange grunner til dette, men det er liten tvil om at det er mye å spare på å bli flinkere til å dele og kopiere løsninger fra hverandre. Når vi gjenbruker en løsning kan vi spare utviklingskostnader, tid og komme raskere frem til effekten. Samtidig kan vi også være tjent med at andre tar i bruk vår egen løsning. Det gir oss samarbeidspartnere som må tilpasse og oversette løsningen til eget bruk. Deres erfaringer og videreutvikling av løsningen kan igjen komme oss til gode.

Nettverk og gode relasjoner øker spredningstakten til offentlige innovasjoner

Vi vet at god personlig kontakt og nettverk er viktig for spredning og kopiering av innovasjon i offentlig sektor. En innovasjon kan sjelden bare kopieres. Den må tolkes og bli forstått for så og oversettes til en ny kontekst.

Sandnes kommune tok godt imot Skien og gav dem en grundig innføring i hva innovasjonen deres gikk ut på. Dette var av avgjørende betydning for at Skien skulle bli i stand til å oversette innovasjonen til egen kontekst.

Kontakt

Ønsker du å lære mer om innovasjonsarbeidet i Skien kommune eller utviklende læring kan du kontakte Jan Egil Sørensen: JanEgil.Sorensen@skien.kommune.no

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut