Trondheim kommune: Menn i helse

Trondheim kommune har over lengre tid jobbet målrettet med å gjøre innovasjon til en integrert del av kommunens ledelsesprogram, årshjul og anskaffelsesprosesser. Denne satsingen gir avkastninger i form av vellykkede innovasjoner som «Menn i helse».

Publisert: 09. nov 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Behov

Om prosjektet

Kommune: Trondheim

Løsningstype: Rekruttering

Behovsområde: Velferd

Start: 2010

Slutt: Pågående

Kontakt: Frode Rønsberg

Det er en utfordring at andelen menn i helse- og omsorgstjenester er lavere enn ønskelig. I 2010 ønsket derfor Trondheim kommune å kartlegge om det eksisterte et rekrutteringspotensial for å øke andelen menn til helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet hadde to hovedmål: øke volumet på rekrutteringen til helsearbeiderfaget og skape et større mangfold i tjenestene ved å øke andelen menn spesielt.

Et forprosjekt hadde allerede vist at flere menn ønsket å prøve seg i helse- og omsorgstjenestene. Dette var etablerte menn med familie og forpliktelser som ønsket seg et videre utdanningsløp, men mulighetene for dette var svært begrenset.

Menn i helse utviklet seg fra dette forsøket og bestemte seg for å starte opp arbeidet med å lage et utdanningsløp.

Prosess

Det ble tidlig i prosjektet tatt kontakt med beslutningstakere i kommunen, Nav, fylkeskommune og fylkesmann med mål om å skape en utdanningsmodell tilpasset målgruppen.

Kreativiteten i prosjektet har fått mye plass. Det har nærmest vært en kontinuerlig miks av gode og mindre gode ideer og baller i lufta. Ideer som ved første øyekast virket halvdumme har fått lov å komme opp på bordet og har senere vist seg som frø til nye ideer. Ideer som igjen har vokst seg til de beste tiltakene.

Prosjektet har også utført et bevisst formidlingsarbeid underveis. Medieomtale kommer ikke av seg selv og det har ofte vært de skapte anledningene som har ført til omtale. Mediestrategien er satt i system. Eksempler er forberedt og resultatene har gitt ønsket og nødvendig publisitet.

Prosjektarbeidet har til tider vært preget av utvikling lik en berg- og dalbane. Et motto har vært at det er i motbakke det går oppover. Da gjelder det å ha den riktige mentale innstillingen og bruke nye relasjoner til å skape bedre løsninger. Det er tross alt gjennom samarbeid med andre man utvikler innovasjoner og finner morgendagens løsninger.

Løsning

Menn i helse har kartlagt og avdekket et betydelig potensial for å øke rekrutteringsgrunnlaget til helse- og omsorgstjenesten. Gjennom samarbeid med Nav har arbeidsledige menn som står ovenfor et nytt karrierevalg fått muligheten til å prøve ut omsorgsyrket.

Utstrakt bruk av rollemodeller har gjort sitt til at man har sett en trend med at menn har rekruttert menn. Interessen for å bli deltaker i prosjektet har vært økende for hvert år.

Arbeidet med innholdet i utdanningsmodellen har vært å avklare målgruppe sammen med Nav. Videre å spille på lag med fylkeskommunen for å få til et komprimert utdanningsløp i tråd med lovverket. Arbeidet internt i kommunen har vært viktig og bestått i å få på plass et bærekraftig system for veiledet praksis og lærlingeforløp.

Effekt

Menn i helse har skapt stolthet, styrket omdømme, økt rekruttering av menn til omsorgsyrket og gitt stor verdi til Trondheim kommune. Prosjektet er fra 2016 implementert inn i ordinær drift og det utdannes nå 20 nye mannlige voksne helsefagsarbeidere årlig. Gjennom prosjektet har hittil 47 menn tatt fagbrev i Trondheim kommune. Måloppnåelsen er meget god hvor over 50% har oppnådd beste karakter på fagprøven. Landssnittet for øvrig ligger på 30%.

Helserekrutter til Menn i helse.

Helserekrutter: Menn i helse.

Foto: Trondheim kommune

Menn i helse har økt kjønnsbalansen i helse- og omsorgssektoren i Trondheim.

Prosjektet har bidratt til å bygge samarbeidsbroer mellom aktørene. Nav har gjennom løsningen fått økt tilgang på praksisplasser til å gjelde også andre mål- og yrkesgrupper.

Samfunnsnytten er betydelig da Menn i helse rekrutterer menn som har havnet utenfor arbeidslivet.

Skalering

Modellen er nå implementert i 42 kommuner fordelt på 9 fylker. Menn i helse har gått fra å være en lokal ide til en nasjonal satsning som nå inngår i statsbudsjettet og Kompetanseløft 2020.

På bakgrunn av prosjektet i Trondheim er det utarbeidet en håndbok som et verktøy for de øvrige deltakende kommunene. I håndboken er hele rekrutteringskjeden beskrevet og tar for seg hva man skal gjøre, hvordan man skal gjøre det og hvorfor man skal gjøre det. Det vil alltid være behov for lokale tilpasninger, men håndboken skal gi en kvalitetssikring og ment til å være for motivasjon for nye kommuner.

Kontakt

Ønsker du å lære mer om Menn i helse eller andre innovasjonsprosjekter i Trondheim kommune kan du kontakte Frode Rønsberg: frode.ronsberg@trondheim.kommune.no

Du kan lese mer om Menn i helse på www.mennihelse.no

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut