Har du lyst til å gi innspill til OECDs «Declaration on Public Sector Innovation»?

Logo for deklaration fra OPSI om offentlig innovasjon

OECD-nettverket for offentlig innovasjon har laget en erklæring som kan brukes som referanse for både byråkrater og politikere. Fram til 22. februar 2019 er det mulig å komme med innspill til erklæringen.

Publisert: 23. jan 2019, Sist endret: 02. apr 2019

For å kunne bidra til regjeringens stortingsmelding om offentlig innovasjon, og trekke erfaringer og kunnskap inn fra andre land i vårt eget arbeid med innovasjon, samarbeider vi i Difi bredt med andre land. Samarbeidet foregår på forskjellige arenaer mellom de nordiske landene og gjennom Observatory of Public Sector Innovation (OPSI).  

Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)

Difi er nasjonalt kontaktpunkt for OPSI

Difi er nasjonalt kontaktpunkt for samarbeidet i OPSI. Det betyr at vi er en del av et internasjonalt nettverk som består av representanter fra OECD-landenes forvaltninger som:

  • Gir råd i OPSIs prosjekter
  • Deler lokale retningslinjer, praksis, tiltak og informasjon
  • Kobler OPSI med relevante kontakter i Norge, så OPSIs prosjekter har riktig rekkevidde og innflytelse.

Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) er et spesialistteam opprettet av OECD med det formål å samarbeide med regjeringer - heriblant Norge - for å forstå og oppmuntre til nye tilnærminger for å håndtere samfunnets komplekse problemer. OPSI innhenter kunnskap og sprer erfaringer mellom OECD-landene. OPSI er opptatt av å lære gjennom eksempler/case-studier, avdekke trender og utvikle metoder og verktøy. OPSI-teamet tilbyr også rådgivning, evalueringer og landsgjennomganger.

Les mer på nettsiden til OPSI og meld deg gjerne på nyhetsvarslingen nederst på nettsiden deres for å følge arbeidet.

GOECD dine innspill senest 22. februar 2019

OPSI/OECD har nå utarbeidet en OECD-erklæring/deklarasjon om innovasjon i offentlig sektor. Formålet med erklæringen er å gi landene et verktøy som beskriver generelle prinsipper, mål og tilnærminger til innovasjon i offentlig sektor. Regjeringer og virksomheter kan så bruke den som referanse for å bekrefte egne ambisjoner og utvikle en mer systematisk og bevisst tilnærming til feltet. 

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med erklæringen og gi dine innspill før 22. februar 2019. Slik bidrar du til at erklæringen blir nyttig og relevant. Dette kan gjøres direkte på plattformen til OPSI.

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut