24 søkere til Innovasjonsprisen 2016

Innovasjonsprisen 2016

Søknadsfristen til kommunenes Innovasjonspris 2016 gikk ut 1. mars. Da var det klart at 24 kommuner har søkt årets pris, med totalt 44 prosjekter/løsninger. Dette er en stor økning fra fjorårets søkertall og juryen gleder seg til arbeidet med søknadene.

Publisert: 15. mar 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Stor pågang fra kommunene

Det har ikke vært noe å utsette på engasjementet til årets søkere og pågangen har vært stor helt frem til søknadsfristen løp ut. Det er tydelig at det foregår mye spennende ute i kommunene og at det er stor interesse for kommunal innovasjon.

Variasjonen blant årets søkere er stor, et bredt spekter av både kommuner og sektorer er representert. Det er en rekke store bykommuner blant årets søkere, men også noen mindre kommuner hvor den minste har en befolkning på omkring 2209 innbyggere.

Forbedret søknadsskjema

Basert på tilbakemeldingene sekretariatet fikk fra fjorårets søkere og jury ble det besluttet å gjøre endringer på årets søknadsskjema.

Det har i år kun vært mulig å sende inn en søknad per kommune. Sekretariatet håper det vil tydeliggjøre at det er kommunen som blir premiert, og ikke enkeltprosjekter/løsninger. Samtidig har årets kommuner hatt mulighet til å vise til 1-3 prosjekter/løsninger får å eksemplifisere innovasjonsarbeidet som har blitt gjort.

Det var også behov for å endre årets kriterier. Dette ble gjort med innspill fra fjorårets jury slik at kriteriene nå er bedre tilpasset det nye søknadsskjemaet.

Juryen skal nominere tre kommuner til Innovasjonsprisen 2016

Foto: Difi

Årets jury hadde ingen enkel jobb

I tiden som kommer vil juryen sette seg ned med søknadene og nominere tre kommuner til Innovasjonsprisen 2016. Det siste jurymøtet finner sted i uke 14. I midten av mars vil Difi offentligjøre hvilke kommuner som er nominert

Nå skal juryen sette seg ned med søknadene og velge ut tre nominerte kommuner. Det siste jurymøtet finner sted i uke 14 og Difi vil gå offentlig med hvem de nominerte kommunene er i midten av mars.

 

Deldette

Kontakt