Bergen, Bærum og Sarpsborg er nominerte til KMDs innovasjonspris 2016

Innovasjonsprisen 2016

Med sterk konkurranse frå dei andre kommunane var det på overtid at juryen kom fram til dei tre nominerte til Innovasjonsprisen 2016. No skal dei nominerte kommunane vere med til Arendalskonferansen i juni der vinnaren av KMDs innovasjonspris og ein halv million kroner skal kårast.

Publisert: 12. apr 2016, Sist endra: 25. des 2019

Bergen, Bærum og Sarpsborg er nominerte til Innovasjonsprisen 2016

Juryen heldt det siste og avsluttande jurymøtet torsdag 7. april. Av totalt 24 kommunar som søkte med 44 innovasjonsprosjekt, har juryen kome fram til tre nominerte kommunar. Juryen var klare på at det var særs høgt nivå blant årets søkarar og at det var svært jamt i toppen. Dette viser tydeleg at det er mykje godt innovasjonsarbeid som går føre seg ute i kommunane. Dei tre nominerte kommunane vert med til Arendalskonferansen 9. -10. juni der vinnaren av KMDs innovasjonspris 2016 vert kåra.

Spreiing av dei gode idéane

Innovasjonsprisen skal spreie dei gode idéane. Derfor ønsker Difi i samarbeid med Bergen, Bærum og Sarpsborg å lage tre korte filmklipp om innovasjonsarbeidet deira. Desse vil verte presenterte på Arendalskonferansen 9. – 10. juni i forkant av prisutdelinga.

Fjorårets klipp kan du sjå på vimeokontoen til Difi.

Dette er dei nominerte kommunane:

Bergen kommune

Kommunene er helt sentrale i løsningen på klima- og miljøutfordringer. Bergen har innsett at dette er komplekse utfordringer som krever innovasjon, djervhet og handling.

I Bergen kommune var det på midten av 2000-tallet tydelig at de ville få utfordringer i å håndtere avfall i den indre bykjernen i de kommende årene. Bergen valgte i samarbeid med BIR en dristig løsning som er unik i Norge. Bossnettet som løsningen kalles er en helt ny infrastruktur for avfall, der søppel blir fraktet med luft under byens gater. Denne løsningen fjerner søppeldunker, lukt, skadedyr og brannfarer fra byrommet. Samtidig som det samfunnsøkonomiske potensialet er stort. Bergen har møtt på en rekke utfordringer underveis, men kunne høsten 2015 markere åpningen av den første delen av Bossnettet.

Bærum kommune

Det å bygge innovasjonskultur i en virksomhet tar tid, og arbeidet må følges opp over mange år. I Bærum kommune jobbes det systematisk med å skape en synlig innovasjonskultur med langsiktige mål.

«Bedre læring 2012 – 2020» er et resultat av dette. Med prosjektet ønsker Bærum kommune å utforske og utfordre læring med nettbrett. Dette kjøres nå ut i stor skala i Bærumsskolen. I hjemmetjenesten eksperimenteres det med digitaliserte løsninger på innkjøp og utkjøring av dagligvarer slik at brukere som ikke er i stand til å gå på butikken kan handle fra hjemmet. I kantinen i kommunegården tenkes det utradisjonelt innen kantinedriften. Felles kantinedrift med målgruppene minoritetsspråklige og utviklingshemmede gir nå praktisk kompetanse og intensivering av språktreningen. Brukere deltar her i opplæringen av andre brukere.

Sarpsborg kommune

Innbyggerdialogen er avgjørende for utviklingen av de kommunale tjenestene. Sarpsborg kommune har innsett dette og tar nå innbyggerne med på utviklingen av nye tjenester.

I flere år har Sarpsborg kommune investert tid og ressurser i å skape en innovativ organisasjon, og nå begynner kommunen å hente ut gevinstene. Sarpedia er en av IKT satsningene til kommunen og har skapt helt nye former for samarbeid og kunnskapsdeling i organisasjonen. Medisinske avstandsmålinger er et annet prosjekt hvor manuelle feilkilder i pasientjournalen minimeres. I SarpsborgModellen arbeides det for å forhindre generasjonsoverføring av rus og psykisk lidelse. Modellen innebærer både individuelt og systematisk perspektiv. Samtidig som den forebygger slik at kommunen i fremtiden kan reparere mindre.

Sharethis

Årets jury består av:

Katinka Greve Leiner – direktør, Ferd Sosiale Entreprenør (Juryleder)

Hege Egaas Røen – prosjektleder og skolefaglig rådgiver, Sandnes kommune

Rolf Rønning – professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer

Une Tangen – rådgiver innovasjon, KS

Difi er sekretariat for juryen og vil sørge for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Eventuelle spørsmål om prisen kan rettes til innovasjonspris@difi.no 

Kontakt

Kommentarar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut