Innovasjonspris til Asker kommune

Asker kommune vinner innovasjonsprisen 2017

Asker kommune mottok kommunesektorens innovasjonspris for gode innovasjonsresultater og sitt samskapings- og investeringsperspektiv i innbyggeren. Horten og Oppegård kommuner var også nominerte til prisen og fikk hederlig omtale for sitt innovasjonsarbeid.

På bildet over ser vi (f.v.) statssekretær Paul Chaffey, rådmann Lars Henrik Bøhler (Oppegård), rådmann Lars Bjerke (Asker) og ordfører Are Karlsen (Horten). 

Asker kommune ble tildelt prisen på 500.000 kroner for sitt helhetlige arbeid over tid med å bygge en kultur for innovasjon. Dette arbeidet har gitt resultater på tvers i kommunen i form av nye tjenester og nye arbeidsmetoder, og Asker tar utgangspunkt i brukernes behov når de utvikler tjenester. Horten og Oppegård kommune var også nominerte til innovasjonsprisen for å være i front i kommunesektoren med sitt innovasjonsarbeid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) innovasjonspris ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey og juryleder Katinka Greve Leiner på Fremtidens kommuner 2017 - Arendalskonferansen torsdag 15. juni. Dette er fjerde året prisen deles ut og i følge juryen vitner 18 søknader og 33 prosjekter om mye godt innovasjonsarbeid i kommune-Norge.

Asker kommune i front med radikal innbyggerdialog

Asker kommune vinner innovasjonsprisen 2017
 
 

Innovasjonsprisen 2017 går til Asker kommune for gode innovasjonsresultater og sitt samskaping- og investeringsperspektiv i innbyggerne. Juryen løftet frem Velferdslaben og Løsningsjakten på Borgen som radikale og spennende innovasjoner innenfor kommunal brukerdialog.

I prosjektene Velferdslaben og Løsningsjakten på Borgen  trekker Asker kommune frem ressursene som sitter i lokalsamfunnet og innbyggerne, - ressurser som sitter hos de vi i utgangspunktet tenker trenger hjelp. Det at Asker ser på innbyggerne som en ressurs og velger å investere i dem, imponerte juryen. For dette samskaping- og investeringsperspektivet, og ikke minst gode innovasjonsresultater, mente juryen at Asker kommune var en verdig vinner av Innovasjonsprisen 2017.

Ros til Horten og Oppegård

Asker hadde konkurranse av Horten og Oppegård kommune i finalen.

Horten kommune finalist til Innovasjonsprisen 2017
 
 

Horten kommune fikk skryt for sin entreprenørånd og vilje til å tenke utradisjonelt i jakten på innovasjoner. Juryen løftet spesielt frem HOPP - Helsefremmende oppvekst og Spider - rute og arbeidsplanlegging i hjemmetjenesten som gode offentlige innovasjoner. HOPP er et prosjekt som ble initiert av medarbeiderne i Horten kommune og som nå har fått full forankring på topp i kommunen. Horten kommune arbeider ikke bare for å utvikle HOPP  i egen kommune, men også for å spre prosjektet til andre kommuner. Juryen løftet også frem Spider som en god offentlig innovasjon og som et eksempel til etterfølgelse.

Oppegård kommune finalist til Innovasjonsprisen 2017
 
 

Oppegård kommune imponerte juryen med prosjektene Felles innsats overfor språklige minoriteter og Kultur for endring. Oppegård kommune våger å angripe etablerte siloer med tverrfaglig samarbeid og nye innovative arbeidsmetoder. Med fokus på å dele og spre innovasjoner i kommunen har det kommet opp hele 48 innovasjonsinitiativer som kommunen tar tak i og videreutvikler til innovasjoner. Juryen løftet også fram integreringsarbeidet til Oppegård kommune som et eksempel til etterfølgelse.

Filmklipp om de nominerte kommunene

Last ned

Publisert: 08. jun 2017, Sist endret: 12. okt 2017

Deldette

Om prisen

Innovasjonprisen er KMDs pris og skal inspirere til nyskapning og økt innovasjonskraft i hele kommunesketoren. Prisen skal gå til den kommunen som har satt innovative løsninger ut i livet og som baner vei for andre. Innovasjonsprisen 2017 ble delt ut på Arendalskonferansen 15. juni.

Juryen for Innovasjonsprisen 2017 består av:

Katinka Greve Leiner – direktør, Ferd Sosiale Entreprenør (Juryleder)

Rolf Rønning – professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer

Une Tangen – seniorrådgiver innovasjon, KS

Kirsten Viga Skretting – spesialrådgiver innovasjon, Bærum kommune

Difi er sekretariat for juryen og vil sørge for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Eventuelle spørsmål om prisen kan rettes til innovasjonspris@difi.no 

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.