Innovasjonspris til Bærum kommune

Bærum kommune mottar kommunesektorens innovasjonspris for sitt målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid. Prisen ble delt ut på Arendalskonferansen torsdag 9. juni.

Bærum ligger langt fremme med å involvere innbyggerne i tjenesteutviklingen og gjør godt strategisk innovasjonsarbeid på ledernivå. Bergen og Sarpsborg var også nominert til prisen på 500 000,- kroner for sitt gode innovasjonsarbeid.

Kommunal og moderniseringsdepartementets innovasjonspris går til Bærum kommune for å ha jobbet målrettet og helhetlig med innovasjon. Bærums innovasjonsarbeid har gitt gode resultater innen skole- og velferdssektoren. KMDs innovasjonspris ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey og juryleder Katinka Greve Leiner på Arendalskonferansen torsdag 9. juni.

Foto: Difi

Stolte vinnere fra Bærum kommune, representert ved (fra venstre) spesialrådgiver skole Christian Sørbye Larsen, direktør for strategi og utvikling Christian Skattum, rådgiver Kirsten Viga Skretting og rådmann Erik Kjelstadli

- Det er tredje året innovasjonsprisen deles ut, og ifølge juryen var det særdeles høyt nivå blant årets søkere. Jeg mener dette viser at norske kommuner både er villige til å tenke nytt, og ikke minst er gode til å lære av hverandres ideer, sier Chaffey.

Langsiktig og målrettet innovasjonsarbeid gir resultater

Bærum kommune har med innovasjonsstrategien "På vei mot morgendagens løsninger" etablert et tydelig og langsiktig mål som nå gir resultater. I juryens begrunnelse går det frem at Bærum kommune utvikler tjenester med utgangspunkt i brukernes behov. Det er tydelig i prosjektet i prosjektet «Digital skolehverdag – nettbrett 1:1» der elevenes behov, og mestringsfølelse er viktig.

Kommunen er også langt fremme framme med å ta i bruk ny teknologi i velferdstjenestene. «Smart matleveranse i hjemmetjenesten» gjør eldre i stand til å bestille mat direkte fra stua, enten alene eller sammen med en hjelpepleier. Med «Felles kantinedrift med målgruppene minoritetsspråklige og utviklingshemmede» har kommunen klart å dekke brukernes og sine egne behov med en enkel innovativ løsning.

Det er mange kommuner som kan ha nytte av Bærums erfaringer og metodebruk, og juryen håper at Bærums innovasjonsarbeid kan virke inspirerende for andre og spre seg i kommunesektoren.

Sterke finalister med Bergen og Sarpsborg

Foto: Difi

Finalist Bergen kommune ved (fra venstre) spesial rådgiver Kolbjørn Akervold, daglig leder BIR Terje Strøm, Etatsjef Geir Haveraaen og fagdirektør Magnar Sekse

Bergen kommune har skapt en offensiv innovasjonskultur. Kommunen søkte Innovasjonsprisen 2016 med prosjektet "Bossnettet". Dette er en helt ny måte å tenke avfall på, og i Bergen går nå stadig større deler av avfallet i rør under bakken. For å få dette systemet på plass har Bergen samarbeidet godt på tvers av sektorer, kommunegrenser, næringsliv og politikkområder. Bergen kommune får ros av juryen for djervhet og mot, og vilje til å dele sine erfaringer med andre kommuner. Selv om "Bossnettet" ikke er en løsning som er enkel å kopiere, så kan alle kommuner lære av Bergen og deres arbeid med "Bossnettet".

Foto: Difi

Finalist Sarpsborg kommune ved (fra venstre) rådgiver Frode Alne Bolin, rådmann Unni Skaar, ordfører Sindre Martinsen-Evje og kommunalsjef Pål Nilsen

Sarpsborg kommune imponerte juryen med spesielt godt arbeid innen innbyggerdialog og struktur for å skape et system for innovasjon. Kommunen søkte Innovasjonsprisen 2016 med prosjektene "Sarpedia", "Medisinske avstandsmålinger" og "Sarpsborgmodellen". Juryen ble imponert over "Sarpsborgsmodellen" som er en tjeneste rettet mot de svakeste i samfunnet og som hindrer generasjonsoverføring av rus og psykiske lidelser. Kommunen går nå aktivt inn for å behandle gravide kvinner med rus historie eller psykisk historie samtidig som kommunen forebygger for barnet. Juryen berømmer Sarpsborg for arbeidet, og deres evne til samtidig å tenke på både mennesket og systemet.

Les mer om innovasjonsprisen i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Filmklipp av de nominerte kommunene

Last ned

Publisert: 09. jun 2016, Sist endret: 24. aug 2017

Deldette

Om prisen

Innovasjonprisen er KMDs pris og skal inspirere til nyskapning og økt innovasjonskraft i hele kommunesketoren. Prisen skal gå til den kommunen som har satt innovative løsninger ut i livet og som baner vei for andre. Innovasjonsprisen 2016 ble delt ut på Arendalskonferansen 9. juni.

Juryen for Innovasjonsprisen 2016 består av:

Katinka Greve Leiner – direktør, Ferd Sosiale Entreprenør (Juryleder)

Hege Egaas Røen – prosjektleder og skolefaglig rådgiver, Sandnes kommune

Rolf Rønning – professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer

Une Tangen – rådgiver innovasjon, KS

Difi er sekretariat for juryen og vil sørge for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Eventuelle spørsmål om prisen kan rettes til innovasjonspris@difi.no 

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut for å sende skjemaet.