Innovasjonspris til Sandnes kommune for satsing på russisk matematikk

Sandnes kommune mottar kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Elevene på Smeaheia barneskole i Sandnes får toppresultater på nasjonale prøver i matematikk etter at skolen tok i bruk metoden. Stavanger og Asker kommune var også nominert til prisen på kr. 500 000,-.

Publisert: 12. jun 2015, Sist endret: 04. mar 2019

Kommunal og moderniseringsdepartementets innovasjonspris går til en kommune som har oppnådd spesielt gode resultater ved å satse på innovasjon. Prisen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey på Arendalskonferansen fredag 12. juni.

Sandnes kommune vant Innovasjonsprisen 2015
 

F.v. Katinka Greve Leiner (juryleder), Kari Bente Daae (kommunaldirektør for oppvekst og skole i Sandnes kommune), Hege Egaas Røen (skolefaglig rådgiver i Sandnes kommune) og Paul Chaffey (statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

- Målet med innovasjonsprisen er å motivere kommuner til å tenke nytt og jobbe smartere. De tre finalistene viser at det er mange ulike måter å jobbe med innovasjon på. Jeg er imponert over bredden i søknadene som er sendt inn, og håper prosjektene kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier statssekretær Paul Chaffey.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er sekretariat for innovasjonsprisen og leder innovasjonssatsingen i offentlig sektor.

- Dette er en spennende og uventet vinner. Russisk matematikk har alle elementene i en god innovasjon: en ildsjel, risikovilje, mot, langsiktighet og systematisk arbeid. En absolutt verdig vinner. Gratulerer til Sandnes kommune, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Sterk vinner med russisk metode

Smeaheia skole i Sandnes kommune la om til russisk metode i matteundervisningen for å bedre motivasjonen til elevene og øke progresjonen i læringen. Den nye undervisningsmetoden legger opp til et høyt faglig nivå fra tidlig alder. Elevene opplever nå god mestringsfølelse og har en positiv opplevelse av faget.

Skolen har lagt til rette for at en engasjert mattelærer har fått lov til å prøve ut nye undervisningsmetoder. Læreren sitt engasjement og kunnskap, kombinert med kommunens vilje til å prøve ut nye idéer og bygge innovasjonskultur, har vist at det er mulig å oppnå svært gode resultater. Elevene som har blitt undervist med russisk matematikk skårer nå blant de beste på nasjonale prøver. Hele 65 % av elevene ved 5. klassetrinn på skolen er på det høyeste mestringsnivået, ingen på det laveste. Slike resultater kommer ikke av seg selv.

I juryens begrunnelse blir spesielt Sandnes kommunes mot til å satse på ildsjelene, bygge system rundt innovasjonene og ledelsens uredde tilnærming til nye ideer og løsninger trukket frem.

Ros til Stavanger og Asker

Med prosjektet innovativ anskaffelse av nytt driftssystem har Stavanger kommune høstet store økonomiske gevinster og tilegnet seg ny kunnskap og erfaring. Juryen ga Stavanger ros for å ha tatt hensyn på tvers av fagområder og involvering av aktører både innenfor og utenfor organisasjonen.

Asker kommune har hatt en omfattende og systematisk prosess for å forankre innovasjon som både arbeidsmetode og målsetning i kommunen. Juryen mener strategien legger et godt grunnlag for å høste innovasjonseffekter i fremtiden og legger spesielt merke til at Asker utforsker "kommune 3.0" –tenkning, der innbyggerne spiller en sentral rolle.

Prosessene som Stavanger og Asker har vært gjennom synliggjør verdifull erfaring andre kommuner og offentlige virksomheter har stor nytte av. Dette gir et stort potensiale for deling, spredning og verdiskaping.

Filmer av de tre nominerte

 

Deldette

Om prisen

Innovasjonprisen er KMD's pris og skal inspirere til nyskapning og økt innovasjonskraft i hele kommunesketoren. Prisen skal gå til den kommunen som har satt innovative løsninger ut i livet og som baner vei for andre. Innovasjonsprisen 2015 ble delt ut på Arendalskonferansen 12. juni. Innovasjonsprisen går til den kommunen som tør å gå forann og er i front på innovasjon.

 

Juryen vektlegger at innovasjonsprisen har et lengre løp:

  1. Man identifiserer at det er behov for noe nytt
  2. Man utvikler noe som er nyttig
  3. Den nye løsningen er nyttiggjort

Samtidig vil juryen være opptatt av å se om kummunen som søker om prisen har sett innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og kan synliggjøre et helhetlig systematisk arbeid. Mer om Innovasjonsprisen her.

 

Juryen for Innovasjonsprisen 2015 består av

  • Katinka Greve Leiner - direktør, Ferd Sosiale Entreprenører (Juryleder)
  • Anne Cathrine Haugland - enhetsleder, innovasjon og kompetanse, Arendal kommune
  • Rolf Rønning - professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer
  • Gustav Weiberg Aurdal - rådgiver innovasjon, Kommunesektorens organisasjon

Difi er sekretariat for juryen og vil sørge for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Sekretariatet ledes av Sissel Kristin Hoel. Eventuelle spørsmål kan rettes til innovasjonspris@difi.no

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut