Innovasjonspris til Træna kommune

KMDs innovasjonspris 2018 gikk til Træna kommune for deres samskapingsperspektiv, innovasjonskultur og gode resultater. Sarpsborg og Sola kommune var sterke finalister til prisen og mottok heder og ære fra jury og statssekretær Aase Marthe Horrigmo.

Publisert: 08. jun 2018, Sist endret: 04. mar 2019

På bildet over ser vi (f.v) Statssekretær Aase Marth Horrigmo, utviklingssjef Moa Björnson (Træna), Ordfører Per Pedersen (Træna), rådmann Liv Hege Martinussen (Træna) og ass.rådmann Gunn Eliassen (Træna).

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) innovasjonspris på 500.000 kroner ble utdelt av statssekretær Aase Marthe Horrigmo og juryleder Katinka Greve Leiner på Fremtidens kommuner 2018, fredag 08. juni. Gjennom innovasjonsprisen ønsker myndighetene og anerkjenne de kommunene som går forann. Hele 20 kommuner med 48 innovasjonsprosjekter søkte om årets pris.

Kultur for å tenke nytt og offensivt innovasjonsarbeid med gode resultater

 

Foto: Difi

KMDs innovasjonspris går til Træna kommune for deres samskapingsperspektiv, tydelige innovasjonskuktur og gode resultater. Juryen løftet frem utviklingsprosjektet Tenk Træna, og deres evne til å virkeliggjøre skaperkraften og innovasjonspotensialet som bor i innbyggerne.

Juryen kunne fortelle at "Træna kommune har kultur for å tenke nytt, og de er svært offensive i sitt innovasjonsarbeid. Træna er en av Norges minste kommuner med sine 460 innbyggere, og består av et åpent og allsidig folk. Dette har Træna kommune bevisst gjort til sin styrke, og juryen ser at dette har gitt resultater.

Samskaping sitter i ryggmargen til både kommune og innbyggere. Utviklingsprosjektet tenk Træna er et godt eksempel på hvordan kommunen arbeider med å involvere både næringsliv, lokalsamfunn og viktige aktører i samfunnet. Ved å trekke på de ressursene som sitter i lokalsamfunnet lyktes kommunen med å forstå hva det egentlige behovet deres er og å utvikle gode løsninger sammen med de som kommunen er til for.

Filmklipp om innovasjonsarbeidet i Træna kommune.

Sterke finalister med Sarpsborg og Sola kommune

Træna hadde sterk konkurranse fra Sarpsborg og Sola kommune.

 

Foto: Difi

Juryen skrøt av Sarpsborg kommune og deres innovasjonsprogram "Sammen skaper vi Sarpsborg". Dette mente juryen gav et godt bilde av hvordan Sarpsborg kommune arbeider med innovasjon.

Videre fortalte juryen at "Sarpsborg har med prosjektet «Rating av kommunens tjenester» og «Drømmeboksen» gjort alvor av behovet for innbyggerdialog. Det er modig av Sarpsborg kommune å lage en tjeneste der innbyggerne selv kan anmelde tjenester som sykehjem, bibliotek og svømmehall. Med sin boligsatsing har Sarpsborg kommune gjort noe helt unikt. Fra å ha 186 bostedsløse i 2015 har kommunen i dag ingen personer på venteliste for bolig. Juryen mener at Sarpsborg kommune er blant de beste i Norge på boligsosial satsing, og at arbeidet er svært godt gjennomført."

Sarpsborg kommune satser på innbyggerinvolvering og er ikke redde for å gå nye veier med hvordan de inkluderer innbyggerne. Sarpsborg tenker bredt, viser mot og lyktes med innovasjonsarbeidet sitt!"

Filmklipp om innovasjonsarbeidet i Sarpsborg kommune.

 

Foto: Difi

Juryen berømmer Sola kommune for hvordan de har møtt de utfordringene kommunen har stått overfor i en stadig mer krevende økonomisk situasjon. Sola kommune fikk skryt for at de har valgt å inkludere innbyggerne slik at de sammen utvikler bedre tjenester til tross for en stadig strammere økonomi. Med utgangspunkt i sine tre Fer; Forankring, fornying og forbedring, har Sola kommune klart å skape en innovasjonskultur som gir resultater.

Videre fortalte juryen at "Innovasjonsarbeidet i Sola kommune har gitt bedre tjenester, mer fornøyde brukere og styrket motivasjon hos de ansatte. Sola kommune tenker innovasjon bredt og helhetlig over flere sektorer, og at de lyktes med arbeidet sitt som gir stadig bedre tjenester til innbyggerne."

Filmklipp om innovasjonsarbeidet i Sola kommune.

Filmklipp om dei nominerte kommunane

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut