Jury og søknadskriterier er på plass

Vi åpner snart for mottak av søknader til Innovasjonsprisen 2016. Juryen som skal vurdere årets søknader har bakgrunn fra forskjellige fagområder og bred erfaring med innovasjonsarbeid.

Publisert: 14. des 2015, Sist endret: 28. jun 2020

Jury 2016

Juryleder Katinka Greve Leiner - Direktør, Ferd Sosiale Entreprenør

Rolf Rønning – professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer

Une Tangen – rådgiver innovasjon, KS

Hege Egaas Røen er representant for vinnerne av Innovasjonsprisen 2015– prosjektleder og skolefaglig rådgiver, Sandnes kommune

Helhetlig satsing på innovasjon

Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og kan synliggjøre en helhetlig systematisk satsing på innovasjon. Du kan lese om kriteriesettet juryen vil vurdere ut i fra på våre nettsider.

Difi er sekretariat for juryen og sørger for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Søknadsfristen er 1. mars, og vi åpner for søknader i begynnelsen av januar 2016. Eventuelle spørsmål kan rettes til innovasjonspris@difi.no 

Deldette

Kontakt