Tre nominerte til Innovasjonsprisen 2015

Juryen har avholdt det siste jurymøtet og har kommet frem til tre nominerte til Innovasjonsprisen 2015

Publisert: 30. apr 2015, Sist endret: 25. des 2019

Den 27. april holdt juryen sitt andre og siste jurymøte. De 13 innsendte søknadene gjorde det mulig for juryen å sette seg godt inn i hvert enkelt prosjekt. Dette innledet til gode diskusjoner der juryen måtte gå flere runder før de kom frem til tre nominerte for årets pris.

De nominerte er:

Asker «Blikk for muligheter»

Prosjektet Asker er nominert er en innovasjonsstrategi som ble vedtatt i kommunestyret 3. februar 2015. Den fikk tittelen "Blikk for muligheter". Asker kommune sin innovasjonsstrategi handler om bred involvering av folkevalgte, administrativ ledelse og organisasjon. Samtidig satser de på metodikk og verktøy som de selv har pilotert eller utviklet. Denne innovasjonsstrategien synliggjør de selv på www.kominn.no. Gevinsten Asker jobber mot er å etablere en "stabil plattform å innovere ut fra".

Med Innovasjonsstrategien ønsker Asker å utfordre det tradisjonelle kontrollfokuset for slik å etablere en felles forståelse for at innovasjonsprosesser krever et større handlingsrom for å prøve og feile. Vedtatt innovasjonsstrategi har gjort at Asker som organisasjon jobber mer bevisst og systematisk med innovasjon. Dette gir økt evne og kapasitet til å skape nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger til det beste for kommunenes brukere og innbyggere.

 

Sandnes «Russisk matematikk»

Sandnes kommune er nominert med prosjektet "Russisk matematikk". I 2009 tok Gerd Inger Moe kontakt med kommunaldirektør for oppvekst skole. Moe, som er lærer ved Smeaheia skole, hadde en kjepphest om at alle elever skal oppleve mestringsfølelse samtidig som innlæringen skal foregå på høyt nivå. Med støtte fra Smeaheia skole, Sandnes kommune og i samarbeid med Universitetet i Stavanger, ble prosjektet satt ut i live på Smeaheia skole i 2009.

I Sandnes kommune har de over lengre tid satset bredt på innovasjon og nytenkning innen flere tjenesteområder. Prosjektet som her er beskrevet er et av resultatene av denne satsingen og står som et tydelig eksempel på et innovasjonsprosjekt som har gitt merverdi for både virksomhet, innbyggere og politikere. Samtidig har prosjektet kunnet vise til svært gode resultater og Sandnes kommune har inngått en langsiktig avtale med Universitetet i Stavanger om å spre det videre til andre skoler i Sandnes.

 

Stavanger «Driftssentral»

Prosjektet Stavanger er nominert med er en anskaffelse av et system for mottak og kommunikasjon av driftsmeldinger og alarmer for bygg. Metoden for innovative offentlige anskaffelser går ut på å tilrettelegge for innovasjon ved å opprette en dialog med potensielle leverandører i forkant av en anskaffelse. Metodikken er utviklet av Nasjonalt program for leverandørutvikling og er testet ut i Stavanger sitt prosjekt "driftssentral". Kommunen var en av de første offentlige virksomhetene som tok denne metoden i bruk.

Prosjektet i Stavanger dreide seg om å bruke metoden til å anskaffe en fremtidsrettet webportalløsning som kunne motta alarmer, driftsmeldinger og sentralstyre lokale SD anlegg. Videre skulle portalen kunne kommunisere med og samordne andre tekniske systemer som video- og adgangskontroll, og EOS- og alarmsystemer. Prosjektet er gjennomført og kan vise til konkrete gevinster som arbeid- og økonomiske besparelser. Samtidig har anskaffelsesmetoden vist seg å være et nyttig verktøy for å stimulere markedet til nytenkning og innovasjon.

 

Vinneren av KMDs Innovasjonspris2015 kåres på Arendalskonferansen 12. juni. Vi ønsker de nominerte lykke til.

Deldette

Kontakt