Nettverk for innovasjon

Nettverkets deltakere samlet til møte hos Toll og Avgiftsdirektoratet

Innovasjonsnettverket er en arena hvor offentlige virksomheter kan dele og utvikle ny kunnskap, drøfte aktuelle problemstillinger og finne muligheter for tverrsektorielt samarbeid.

Nettverkets formål er å bidra til å styrke innovasjonsarbeidet i offentlig sektor

 • Øke kunnskap hos nettverkets deltakere og deres virksomheter om eget og andres innovasjonsarbeid

 • Vurdere behov og bruksområder for innovasjon i offentlig sektor

 • Se på sammenheng mellom offentlig sektors rammebetingelser, prosesser, verktøy og innovasjonsprosesser

 • Fremme innovasjon og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer i offentlig sektor

Det er behov for tverrsektorielt samarbeid i offentlig sektor

Mindre inntekter og stadig større forventninger til offentlige tjenester vil prege offentlig sektor i tiden som kommer. Det forventes at offentlig sektor effektiviseres og samordner seg, samtidig som fokuset på effekt og brukerbehov øker. Mange offentlige tjenester er samtidig sektorovergripende og da kan sektorinndelingen oppleves som utfordrende.

Dette er utfordringer som ikke alene kan løses gjennom å effektivisere tjenester og prosesser. Vi må derfor tenke nytt og utvikle løsninger og arbeidsformer.

Deltakerne administrerer selv driften av Innovasjonsnettverket

Etableringen og utviklingen av Innovasjonsnettverket har skjedd i samarbeid med sentrale statlige etater. I 2013 inviterte NAV til en diskusjon om innovasjon i offentlig sektor. Et av initiativene som kom ut av dette møtet var å etablere et nettverk for innovasjon i offentlig sektor. Til å begynne med hadde Difi rollen som fasilitator. I dag har nettverket et felles eierskap og det er deltakerne selv som er ansvarlige for den operative driften. Innovasjonsnettverket består i dag av deltakere fra 17 statlige virksomheter i tillegg til Kommunesektorens Organisasjon.

Det er et ønske om at nettverket skal være av begrenset størrelse med faste deltakere som dekker ulike deler av offentlig sektor. Nettverket blir derfor utvidet ved behov og tar for tiden ikke inn nye deltakere.

Innovasjonsnettverkets deltakere

 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Forskningsrådet
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Innovasjon Norge
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Lånekassen
 • NAV
 • Politidirektoratet
 • Skatteetaten
 • Statens vegvesen
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet

Et skapende nettverk

Innovasjonsnettverkets deltakere har praktiske erfaringer i hva behovene til de forskjellige virksomhetene er og hvor mulighetene for innovasjonssamarbeid eksisterer. Dette utgangspunktet er sentralt i et nettverk hvor deltakerne sine innovasjonssatsninger er svært varierende. Nettverksdeltakerne jobber derfor strukturert med å fremme gode rammebetingelser for innovasjon både innad, og på tvers av virksomhetene.

Deltakerne veksler på å arrangere nettverksmøter med tema og diskusjoner som ofte tar utgangspunkt i arrangørenes egne erfaringer. Temaer som har vært vektlagt er styring, ledelse, kultur og ulike tilnærmingsmåter til innovasjon. I tillegg har også relevante kompetansemiljøer som teknologirådet med flere gitt sine bidrag.

Publisert: 23. nov 2015, Sist endret: 29. mai 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*