Miljødirektoratet: Bedre luftkvalitetsdata for publikum og forvaltning 

Stimulab 2017: Målet for prosjektet var å øke kunnskapen om klimadata og dermed utløse handling hos brukere for å redusere forurensningen og begrense skadeomfanget av den forurensningen som finnes.

Publisert: 04. okt 2018, Sist endret: 04. jan 2019

Involverte aktører: Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt.

Om prosjektet

Dette ble tidligere gjort gjennom en tradisjonell nettside som var koblet opp mot en del målestasjoner som viser luftforurensing ulike steder i Norge. Denne nettsiden var i stor grad avsenderstyrt og informasjonen er lite konkret. Det var vanskelig for en bruker å handle på bakgrunn av informasjonen som lå der.

De underliggende fagsystemene har blitt modernisert de siste årene, og det ligger et stort potensiale i bedre utnyttelse av de forbedrede underliggende dataene.

Miljødirektoratet og Vegdirektoratet, og  f.o.m. 2017 også Meteorologisk institutt, ønsker å levere data gjennom tjenester som utløser handling hos brukerne, og som gir bedre beslutningsstøtte for landets kommuner

Tiltak

 1. En forståelig og pålitelig nettside om luftkvalitet
 2. Tilgjengelig og relevant informasjon og råd der innbyggerne er
 3. Brukervennlige verktøy og støtte til ansatte i kommunene
 4. Robuste og gode APIer
 5. Kvalitetssikrede grunnlagsdata
 6. Tverrfaglig samordning

Gevinster

 • Bedre helse for innbyggere
 • Økt livskvalitet for lunge- og luftveissyke
 • Reduserte helseutgifter i forvaltningen
 • Bedre luftkvalitet
 • Spart tid og ressurser i kommuner og statlig forvaltning

Deldette

Erfaringer fra StimuLab-prosjektene

Arkivverket: Brukerorientert tilsyn

Stimulab 2017: Målet for prosjektet var å utvikle en mer moderne og brukerorientert tilsynsvirksomhet basert på nye metoder og tilpasset en digital hverdag.

Difi: Barrierer mot mer offentlighet. Utvikling av tjenesten e-innsyn

Stimulab 2016: Den nye løsningen for offentlig elektronisk postjournal, eInnsyn, har utviklet en ny løsning for publisering og innsyn i offentlige saker, der ett av målene er å publisere mer av dokumentene fra forvaltningen i fulltekst. Prosjektet har sett nærmere på barrierene for dette og laget en kokebok for å gjøre implementeringen enklere.

Statsbygg: Effektivisering av arealbruk

Stimulab 2017: Statsbygg så behov for å utvikle en ny tjeneste, metoder og verktøy for å forbedre måten de ivaretar langsiktige arealbehov hos sine leietakere og følge opp statens nye og strengere føringer for arealbruk.

Vegdirektoratet: Vilkår for førerett

Stimulab 2017: Prosjektets mål var å forbedre prosessen med fornyelse av førerett for personer som trenger en jevnlig vurdering av om de er egnet til å ha førerett. Dette gjelder alle over 75 år, folk med rushistorie eller visse sykdomsdiagnoser.