Kjennetegn på innovative organisasjoner

Hva kjennetegner de organisasjonene som lykkes med å være innovative sammenlignet med de som ikke lykkes? Forskere har funnet noen dimensjoner som går igjen.

Publisert: 07. jan 2015, Sist endret: 15. jun 2018

Kreativitet er en forutsetning for innovasjon. Den svenske forskeren Gøran Ekvall studerte en rekke skandianviske bedrifter og fant 10 dimensjoner som er viktige for et kreativt arbeidsmiljø. Disse er relevante også for offentlige virksomheter. Hvordan står det til hos deg?

10 dimensjoner for et kreativt arbeidsmiljø

1. Utfordringer

Mange utfordringer gjør at medarbeiderne opplever glede og mening, og investerer mye energi arbeidet.

2. Frihet

Høy grad av frihet gjør medarbeiderne i stand til å søke kontakt, gi og motta informasjon, diskutere problemer og alternativer, planlegge og ta initiativ og beslutninger.

3. Idestøtte

I et støttende klima blir ideer og forslag mottatt på en oppmerksom og støttende måte av ledere og kollegaer. Medarbeidere lytter til hverandre og oppfordrer hverandre til å ta initiativ. Det skapes muligheter for å prøve ut nye ideer. Atmosfæren er konstruktiv og positiv.

4. Tillit og åpenhet

Høy tillit bidrar til at alle i organisasjonen tør å fremme ideer og meninger. Medarbeidere tar initiativ uten fare for represalier eller latterliggjøring. Kommunikasjonen er åpen.

5. Dynamikk og livlighet

I dynamiske miljø skjer nye ting hele tiden. Endringer i måter å tenke  på og håndtere saker skjer relativt ofte.

6. Lekenhet og humor

Organisasjoner som skårer høyt på lekenhet og humor karakteriseres ved et avslappet miljø med latter og humor.

7. Debatt

I debatterende organisasjoner høres ulike stemmer, og medarbeiderne når frem med sine ideer.

8. Personlige konflikter

Konfliktnivået er høyt når grupper eller enkeltindivider misliker hverandre slik at klimaet karakteriseres som negativt. Konflikter er utelukkende negativt for kreativiteten.

9. Risikotoleranse

Risikotoleranse beskriver organisasjonens toleranse for usikkerhet. Da vil beslutninger og handling skje raskt, og muligheter gripes. Konkret eksperimentering foretrekkes fremfor detaljundersøkelser.

10. Idétid

Idétid beskriver hvor mye tid medarbeiderne bruker til å arbeide med nye idéer. I organisasjoner med mye idétid er det muligheter for å diskutere og teste nye forslag som ikke er planlagt og muligheten benyttes av medarbeiderne.

Kartlegging av et kreativt arbeidsmiljø

Ved å ta utgangspunkt i Ekvalls 10 dimensjoner kan du kan kartlegge organisasjonens kreative arbeidsmiljø. Her er noen innfallsvinkler:

  • Intervju et utvalg personer i organisasjonen med spørsmål knyttet til dimensjonene
  • Benytt et spørreskjema som sendes til alle ansatte
  • Inkludere noen spørsmål i neste medarbeiderundersøkelse

Viktigste forutsetning – strategisk forankring

Aller viktigst for å få til innovasjon er å få innovasjon på agenden. Det krever både tid, ressurser og vilje for at en organisasjon skal bli innovativ. En strategisk forankring må ligge i bunn for arbeidet.

Referanser:

  • Nilsen, T. 1012. Hvordan tilrettelegge for innovasjon. Logstikk og ledelse, 2-4.
  • Ekvall, G. 1996. Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 105-112.

 

Deldette

2 Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Ekvall 1996
Kjenner dere til om boken/evt. artikkelen oversatt til norsk?

Hei, og takk for tilbakemeldingen. Boka til Ekwall er så vidt vi vetikke oversatt til norsk, men artikkelen vi har hentet vår inspirasjon fra er en artikkel publisert i Logistikk og ledelse nr. 1 2012: http://www.inventura.no/wp-content/uploads/LogLed0112.pdf