Samveis - vegkart for tenesteinnovasjon

Skjermbilde av Samveis - verktøy for tjenesteinnovasjon

KS har laga eit vegkart for tenesteinnovasjon. Målet med verktøyet er å gi konkret hjelp til norske kommunar som ønsker å nyskape sine tenester - og til alle andre som driv med tenesteinnovasjon.

Publisert: 15. sep 2015, Sist endra: 31. jan 2019

Samveis vegkart er ein praktisk metodikk som skal hjelpe kommunane å endre offentlege tenester for å møte framtida. Verktøyet følger innovasjonsprosessar frå A til Å, frå før prosjekt startar, gjennom forankring og førebuingar, via tenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målingar. Metodikken er generell og kan brukast innanfor alle kommunale sektorar.

Gå til Samveis her.

Sharethis

Kommentarar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut