Brukerinvolvering

Difi skal være en pådriver for at brukerretting og brukerinvolvering får en sentral plass i statsforvaltningen. I fellesføringen i tildelingsbrevene for 2016 adresseres behovet for å sikre at de tjenestene og løsningene vi lager i staten, skal være enkle å bruke og tilpasset brukernes behov.

Publisert: 08. jan 2015, Sist endret: 17. aug 2019

Brukerretting innebærer å etablere gode systemer og rutiner for å få informasjon om brukerens erfaringer og behov og å omsette innspill fra brukerne til handling og forbedring.

På disse sidene har vi samlet eksempler på ulike metoder i virksomhetens innsats for å styrke brukerrettingen (eller kontakten med brukerne). Det kan handle om alt fra tjenestedesign og LEAN til brukerreiser, dialogmøter, brukerundersøkelser, klarspråkarbeid og ulike måter for å registrere og systematisere informasjon som virksomheten allerede har. 

Fra kunnskap om brukerne til forbedring

Å involvere brukerne i tjenesteutviklingen forutsetter at den kunnskapen man fikk fra brukerne, også omsettes til noen handlinger, veivalg, bedre tjenester eller service.

Det er ingen fasit på hvordan man omsetter kunnskap til handling foruten å sette ting i system. Dette forutsetter gjerne at ledelsen er pådrivere for å få til forbedringer, at det jobbes med å ha en kultur for kontinuerlig forbedring, at man gjennomfører oppfølgingstiltak og tar ut eller synliggjør eventuelle gevinster.

Departementenes rolle er å legge til rette for og etterspørre forbedringer og resultater gjennom etatsstyringen.

Hva vant vi?

For å synliggjøre egne eller andres gevinster, kan det også være nyttig å dokumentere hva virksomheten, brukerne eller andre faktisk tjener på at tjenesten har blitt bedre, på at man yter bedre service eller at vi forklarer ting bedre.

 Her er eksempler på metoder for å beskrive, måle eller evaluere effekter:

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*