Kom i gang med et klarere lovspråk!

Difi har laget heftet «Et klarere lovspråk – kom i gang» med tips og inspirasjon til deg som skriver lover. Et klarere språk i lovene kan bidra til at lovene blir forstått og til at både forvaltningen og innbyggerne sparer tid og penger.

Publisert: 31. okt 2014, Sist endret: 02. sep 2018

- Klare og forståelige lover er viktig for å styrke demokratiet og rettssikkerheten, og for å nå målene med lovene. Dessuten påvirker språket i lover og forskrifter også språket i andre tekster fra forvaltningen, som brev, skjemaer og nettekster, sier seniorrådgiver i Difi, Sissel C. Motzfeldt.

- Vi har derfor laget dette inspirasjonsheftet som inneholder noen viktige skriveråd, men det er ikke ment å være en fullstendig kokebok i bedre lovspråk.

Difi leder prosjektet «Klart lovspråk» og har som mål å gjøre lovspråket mer forståelig. Arbeidet er en del av regjeringens satsing på «En enklere hverdag for folk flest».

Hvis du ønsker en trykket versjon av heftet, kan du bestille det ved å sende en e-post til Ingrid.Stranger-Thorsen@difi.no.

 

Deldette