Kom i gang med klart lovspråk – Difi deler ut lovspråkspakker

Norges lover og personer ved PC

Prosjektet «Klart lovspråk» tilbyr hjelp til departementer som skal i gang med et viktig lov- eller forskriftsarbeid. Det dreier seg om to «pakketilbud», og alle departementene har fått invitasjon til å søke på tilbudene. Søknadsfristen er 1. november 2017.

Publisert: 20. sep 2017, Sist endret: 20. sep 2017

Prosjektet, som ledes av Difi, er et ledd i Kommunal- og moderniseringsdepartementets satsing på å gjøre språket i lover og forskrifter klarere og mer forståelig.

Tilbudene skal bidra til å bygge opp kompetanse om klart lovspråk hos lovskrivere i departementene. Det langsiktige målet er at arbeidet med språket og strukturen i lover blir en sentral del av lovutviklingen.

Pakke 1: et oppstartsseminar om klart lovspråk og bistand fra Språkrådet fram til arbeidet med teksten er avsluttet. Departementene vil også få hjelp fra Difi til å gjennomføre brukertesting av det konkrete lovforslaget.

Pakke2: et inspirasjonsseminar om klart lovspråk, oppstartsmøte og et oppfølgingsmøte med bistand fra en ekstern språkrådgiver.

Departementene kan søke på en av pakkene eller begge. Difi vil samarbeide med Språkrådet om hvilke lov- og forskriftsarbeider som skal velges ut.

 

Deldette