Kurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter

Difi tilbyr dagskurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter. Totalt lyser vi ut 18 slike kurs, og samme statsorgan kan søke om å få tildelt flere kurs. Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Publisert: 02. mai 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Kursets mål og innhold

Gjennom teori og praktiske oppgaver skal deltakerne bli bevisste på hvor viktig det er med klart språk i regelverk, og de skal få både kunnskap og praktisk skriveerfaring. Kurset blir en blanding av forelesninger, øvelser og diskusjoner. Så langt det er mulig, vil kursholderen hente og bruke eksempler og tekster fra statsorganets egne tekster.

Kursene holdes av NTB Arkitekst.

Kursets målgruppe

Målgruppen for kurset er statsansatte som skriver lover og forskrifter.

Praktisk informasjon

Kurset varer i én dag per statsorgan (7 timer inkludert lunsj) og holdes i statsorganets egne lokaler hvis ikke noe annet er avtalt. Kurset skal helst gjennomføres i løpet av høsten 2016. Liste over aktuelle kursdatoer står i søknadsskjemaet.

Kurset er gratis, men statsorganet må selv dekke lunsj og eventuelt leie av kurslokaler. Kursholderens reiseutgifter dekkes av Difi. 

Behandling av søknadene

Når vi behandler søknadene, prioriterer vi statsorganer som

  • skriver lover og forskrifter som er viktige for innbyggerne
  • har et konkret mål med kurset, f.eks. å forbedre en konkret lov- eller forskriftstekst
  • ønsker å starte eller er i gang med et språkforbedringsarbeid

Krav til statsorganer som får tildelt kurs

Etter kurset skal statsorganet lage et kort referat som oppsummer nytten av kurset. Difi kommer til å sende ut et evalueringsskjema og be om denne oppsummeringen.

Fristen for å søke om å få tildelt kurs er 1. juni 2016.

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til sissel.motzfeldt@difi.no.

Deldette