Lovspråkprosjektet har nådd en viktig milepæl

Det er håp for lovspråket. I prosjektet «Klart lovspråk» er vi nå i gang med å temme det juridiske språket i fire utvalgte lover. Vi prøver ut en ny og grundigere lovutviklingsprosess som innebærer blant annet bruk av juridiske verksteder, tekstanalyse, leseforståelse og brukertesting.

Publisert: 08. jan 2015, Sist endret: 02. sep 2018

Forhåpentligvis vil dette gi bedre lover. Vi skal evaluere arbeidet vi gjør, men det vil ta tid før vi får resultatene ettersom arbeidet med lovene vil strekke seg over en lengre periode.

Artikkelen "Kan lovspråk temmes?" kommer i en konferansepublikasjon fra den nordiske klarspråkskonferansen, som ble holdt i Finland i november 2013. I artikkelen er det beskrevet målet med lovspråkprosjektet, hvorfor vi gjør dette og hvordan vi går frem. Vi er på rett vei, men det vil ta tid før løven er tam. Dette er stort og komplisert arbeid, som krever stor grad av vilje til endring fra mange hold.

Prosjektet "Klart lovspråk" inngår i regjeringens satsingsområde "En enklere hverdag for folk flest". Vi mener at et bedre lovspråk vil bidra til et enklere Norge. Vi håper arbeidet med lovspråket på sikt vil spare tid og penger både for den enkelte, for forvaltningen og for samfunnet. Men først og fremst handler klart lovspråk om økt demokrati og styrker rettsikkerhet.

Prosjektet startet opp som en del av "Klart språk i staten". Difi har prosjektledelsen for arbeidet, ved seniorrådgiver Sissel C. Motzfeldt fra avdeling for ledelse og organisering.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut