Lovspråkskonferansen 14. april 2015

Regelspråk i endring. Her finner du lenker til opptak og presentasjoner, i tillegg til to filmer vi lanserte på konferansen.

Publisert: 14. apr 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Se filmene vi lanserte på konferansen!

Mot til å endre

Superbyråkraten

Velkommen ved direktør Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT

Åpning ved statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Lovarbeid i nye former, ved seniorrådgiver Elisabeth Harlem Eide, Kunnskapsdepartementet

Er vi på rett vei?, ved fagdirektør Inger Riis-Johannessen, lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier, ved vitenskapelig assistent Pia Farstad Eriksen, NTNU

Kartlegging av hvordan fire lover forstås og virker i praksis, ved senioranalytikere Tor Egil Viblemo og Aase Marthe J. Horrigmo, Oxford Research AS

Brukertest av utkast til ny adopsjonslov, ved seniorrådgiver Henrik Høidahl, Opinion

Good law. What is it and why does it matter?, ved Hayley Rogers, Office of the Parliamentary Counsel

The larning path to clear Writing at the University in Antwerp, ved Karl Hendrickx, professor of Dutch legal language, University of Antwerp and University of Leuven

Juristene? ved president Curt A. Lier, Juristforbundet

Dommerne? ved lagdommer Mette Jenssen, Borgarting lagmannsrett

Utdanningen? ved dekan Hans Petter Graver, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

 
Vi samler trådene, ved direktør Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut