Stipend for jusstudenter som skal skrive masteroppgave om klart lovspråk

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr stipender for jusstudenter som skal skrive masteroppgave med leveranse høsten 2019 eller våren 2020. Stipendene er hver på kr. 40 000, og skal deles ut til to studenter som ønsker å skrive oppgave innenfor temaet klart lovspråk.

Publisert: 03. apr 2019, Sist endret: 03. apr 2019

Gjennom masteroppgavene ønsker vi blant annet å få mer kunnskap om

  • brukertesting av lovtekst – for eksempel metodikk for brukertesting eller sammenhengen mellom brukertesting og høringsprosesser
  • sammenhengen mellom klart lovspråk og digitaliseringsvennlig lovverk, inkludert problemstillinger knyttet til automatisering og skjønn
  • andre problemstillinger knyttet til klart lovspråk som vil ha nytteverdi for forvaltningen

Tildeling av stipend på kr. 40.000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for prosjektet «Klart lovspråk», studentens faglige kvalifikasjoner og søknad.

Tildeling av stipend forutsetter at prosjektet «Klart lovspråk» kan publisere masteroppgaven på våre nettsider. Etter nærmere avtale kan det også være mulighet for at Difi ønsker at studentene presenterer masteroppgavene på et seminar eller lignende.

Utbetaling av stipendet

Difi vil utbetale halvparten av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Resten av stipendet utbetales når oppgaven er levert inn.

Søknad og frist

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der du gjør rede for problemstilling og metode, og for hvor langt du er kommet i arbeidet dersom det allerede er påbegynt
  • en utdyping av problemstillingen (maksimum to sider)
  • en fremdriftsplan for oppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søknadsfristen er 7. mai 2019. Send søknaden med vedlegg på e-post til rne@difi.no.

Deldette