Hvem vinner klarspråksprisene?

Klarspråk illustrasjon

Få med deg utdelingen av klarspråksprisene via nettet onsdag 21. mars. I alt fire priser skal deles ut. Hele Norges «Helsesista» vil fortelle om hvordan hun møter ungdommene med språket de bruker, og vi får høre om betydningen av klart helsespråk.

Publisert: 16. mar 2018, Sist endret: 18. mar 2018

Få med deg utdelingen via nett-tv kl. 9.00–11.30 onsdag 21. mars.

I år deles det ut hele fire priser:

  • klarspråksprisen for staten
  • klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner
  • en temapris
  • «Årets trekkhund»

Program

Du ønskes vekommen av konferansier Kjersti Bjørgo, kommunikasjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Helsesista: Hvordan bruke språket for å bygge tillit hos unge i sårbare situasjoner?

Hele Norges «Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik, kommer og forteller om sine erfaringer. Hun bruker ungdommens eget språk og mye humor når hun chatter om ting som mange syns er flaut eller vanskelig å snakke om.

Klart (–) det lønner seg!

Kan vi virkelig bevise at klart språk gir færre misforståelser, mer fornøyde brukere og faktisk påvirker både bunnlinje og ventelister i et sykehus?
Kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelandssykehuset viser oss hvordan brukertilpassing og effektmåling kan gjøres i praksis.

Utdeling av Klarspråksprisene

Statsråd Monica Mæland, Kommunal -og moderniseringsdepartementet, deler ut de fire klarspråksprisene.

Prisvinnerne har ordet

Lær av de beste, og få inspirasjon! De fire prisvinnerne forteller kort om hvordan de har arbeidet med klarspråk.

Klar, men aldri ferdig? Betraktninger etter 10 år med klarspråksarbeid i staten

I 2008 startet planleggingen av prosjektet «Klart språk i staten». Ti år senere sitter vi igjen med mye erfaringer og kunnskap om hvordan vi har lykkes. Regjeringen vil nå ha enda mer satsing på klart språk i forvaltningen. Hva krever det av oss? Skal vi dreie kursen og tenke nytt? Prosjektleder for «Klart lovspråk», Sissel C. Motzfeldt, deler sine erfaringer.

Deldette