Klart språk gir resultat

Klart språk er med på å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Men kva er dei meir konkrete resultata for innbyggjarar, stat og kommune?

Last ned

Difi presenterer her ti døme på effektar av klarspråksarbeid i ti verksemder. Det verksemdene sjølve som har skrive tekstane. Døma viser at klarspråk kan gje ulike effektar, på ulike område og for ulike målgrupper.

Kortversjonar av artiklane er samla i heftet "Klart språk gir resultater". Heftet kan du bestille ved å sende ein e-post til scm@difi.no

På nettsida klarspråk.no finn du og lengre versjonar av alle artiklane:

Dei ti døma kan vonleg vere både nyttige og inspirerande – for klarspråk løner seg! Langt fleire enn dei verksemdene som er presenterte her, har utført effektivt og effektfullt klarspråksarbeid. I åra som kjem, vonar vi at enda fleire verksemder i stat og kommune kan dokumentere gode resultat og effektar av dette arbeidet og dele dei med oss og andre.

Publisert: 02. mar 2016, Sist endra: 01. aug 2017

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*