Klart språk gir resultat - eksempelhefte

Klart språk er med på å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Men kva er dei meir konkrete resultata for innbyggjarar, stat og kommune?

Publisert: 02. mar 2016, Sist endra: 07. okt 2020

Difi presenterer her ti døme på effektar av klarspråksarbeid i ti verksemder. Det verksemdene sjølve som har skrive tekstane. Døma viser at klarspråk kan gje ulike effektar, på ulike område og for ulike målgrupper.

Kortversjonar av artiklane er samla i heftet "Klart språk gir resultater". Heftet kan du bestille ved å sende ein e-post til klarspråksprosjektet. 

På nettsida klarspråk.no finn du og lengre versjonar av alle artiklane:

Dei ti døma kan vonleg vere både nyttige og inspirerande – for klarspråk løner seg! Langt fleire enn dei verksemdene som er presenterte her, har utført effektivt og effektfullt klarspråksarbeid. I åra som kjem, vonar vi at enda fleire verksemder i stat og kommune kan dokumentere gode resultat og effektar av dette arbeidet og dele dei med oss og andre.

Sharethis

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*